Share

cover art for Hva skjer om en fritidsbåt bråstopper i 20 knop?

Kystpodden

Hva skjer om en fritidsbåt bråstopper i 20 knop?

Season 1, Ep. 6

Ved en bråstopp i denne hastigheten, som tilsvarer 37 km/t, blir passasjerene faktisk utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt. Hør Pål Virik Nilsen fra Redningsselskapet, Dag Inge Aarhus fra Sjøfartsdirektoratet og Thor Messel fra Kystverket fortelle om resultatet av krasjtesten de har fått gjennomført med en skjærgårdsjeep i 20 knops fart. De forteller også mer om kampanjen Løft blikket, fritidsbåtsommeren og gir en del tips til hvordan man kan gjøre livet på sjøen tryggere og triveligere. Programleder er Pål Are Lilleheim.  

More episodes

View all episodes

 • 1. Klimaregnskapet

  12:02
  Klimagassutslippene i verden må ned. Norge har forpliktet seg til målene i Parisavtalen og ALLE må bidra – også offentlige etater. Kystverket har nå laget sitt eget «klimaregnskap», som skal bidra til å redusere klimaavtrykket. Men hva er egentlig et klimaregnskap? I denne Kystpodden hører du klima- og miljørådgiver i Kystverket, Nora Helen Lund Lyngra som forteller mer om Kystverkets eget klimaregnskap. Vert er Lill Haugen.
 • 9. Fra tjenestekartlegging til realisering

  18:06
  Hvilke digitale tjenester tilbyr Kystverket, og hvordan jobbes det for å gjøre tjenestene bedre? I 2023 ble det gjennomført en stor kartlegging med brukerne i fokus. Nå satses det på mer samarbeid på tvers, bedre datatilgjengelighet og økt selvbetjening på saksbehandling. Hør mer om Kystverkets digitale satsning i denne utgaven av Kystpodden – med virksomhetsarkitekt Arne Unneland, UX-designer Levi Westerveld og Odd Sveinung Hareide i digitaliseringsstaben. 
 • 8. Innovasjon, samarbeid og maritim magi

  24:32
  Visste du at Kystverket jobber med hele 87 ulike aktiviteter innen forsking, utvikling og innovative anskaffelser? Målet for arbeidet er å bidra til Kystverkets visjon om å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste.I denne Kystpodden hører du seniorrådgiver Kurt Haukeberg, Einar Bjørshol og Odd Sveinung Hareide fortelle mer om innovative prosjekter i lostjenesten og Kystverkets arbeid med det grønne skiftet. Bakteppet er vårt eget forsknings-, utviklings- og innovasjonsseminar (FoUI-seminar) som ble gjennomført 29. november 2023.
 • 7. Kystverkets tjenestekartlegging

  20:00
  Visjonen til Kystverket er å gjøre kysten vår til verdens sikreste og reneste. For å oppnå dette leverer vi en rekke forskjellige tjenester. Hvilke tjenester har egentlig Kystverket? Hvor langt har Kystverket kommet med digitaliseringen? Og hvordan kan tjenestedesign bidra til å gjøre Norges kyst enda sikrere og renere?Prosjektleder og virksomhetsarkitekt Arne Unneland i Kystverket og tjenestedesigner Synnøve Kleive er med oss i denne utgaven av Kystpodden. De jobber med tjenestekartlegging, og gir et innblikk i bredden av tjenestene i Kystverket. Podkastvert er Odd Sveinung Hareide.
 • 6. Stad skipstunnel

  26:17
  Kystverket skal bygge verdas første og største skipstunnel. Kor langt er arbeidet kome, når skal den vere ferdig – og ikkje minst, kva meiner dei som skal bruke den? Svara på dette får du i Kystpodden, ein podkast levert av Kystverket.I Kystpodden høyrer du prosjektleiar Terje Skjeppestad og kommunikasjonsansvarleg for Stad skipstunnel Sveinung Nedregotten. Vi har også fått med oss næringspolitisk rådgjevar Linn Therese Hosteland frå Kystrederiene og ordførar Gunnar Silden i Stad kommune. Podkastvert er kystdirektør Einar Vik Arset. 
 • 5. Prøvemudring i Borg havn

  14:55
  Høsten 2022 gjennomførte Kystverket et pilotprosjekt, en «prøvemudring», i Borg havn i Fredrikstad. Målet var å få mer kunnskap, kvalitetssikre data og teste utstyr – slik at miljøpåvirkningen av det kommende hovedprosjektet skal bli så liten som mulig. Rapporten er nå klar. Hva er de viktigste funnene – og hva har vi lært? Vi har med oss to forskere fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), Arne Pettersen og Maren Valestrand Tjønneland, som sammen med Martin Fransson i Kystverket gir oss en oppsummering av resultatene. Programleder er Olav Matvik.
 • 4. Norsk oljevern gjennom 50 år

  26:39
  Etter at det ble funnet store mengder olje utenfor norskekysten på sekstitallet, ble det også behov for en god beredskap mot oljeutslipp. I 1972 bestod oljevernutstyret i Norge av 350 meter lenser, noe pumpeutstyr, en traktor, noen biler, en campingvogn og en båt. Og ni personer. Men på 50 år har det heldigvis skjedd mye med oljevernberedskapen i Norge. Oljesøl kan gjøre stor skade på fugle- og dyrelivet i havet og langs kysten, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle og forbedre beredskapen for å hindre store skader.I denne episoden av Kystpodden forteller Ole Kristian Bjerkemo i Kystverkets avdeling for miljøberedskap i Horten blant annet om noen av de viktigste hendelsene i oljevernet gjennom 50 år - og hvilke utfordringer miljøberedskapen kan møte i framtida. Programleder er Marte Grøndahl. 
 • 3. Innseiling Borg havn

  20:54
  I mer enn 15 år har Borg havn i Fredrikstad ventet på å få utdypet havna, som blir stadig grunnere. Hver gang en båt er innom havna virvles mengder av partikler opp fra bunnen og spres i vannet. Mye av disse partiklene er forurenset. Hør prosjektleder Martin Fransson og miljørådgiver Henrik Kristoffersen fra Kystverket fortelle mer om hvorfor havna skal utbedres, hvordan det skal gjøres, om sjødeponi og landdeponi, prøvemudringen og avbøtende tiltak som skal hindre negativ påvirkning på miljøet. Programleder er Olav Matvik.
 • 2. Nye fartsgrenser til sjøs

  07:20
  Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs – og det har skapt forvirring noen steder. Hør Kristin Frotvedt i Kystverket fortelle om hvorfor vi har fått nye fartsgrenser, hvilke regler som gjelder og hvordan du finner fartsgrensene til sjøs i sommer.