Share

cover art for Frafall i skolen: Hvorfor skjer det – og hvordan hindre det?

Kvalitetstid

Frafall i skolen: Hvorfor skjer det – og hvordan hindre det?

Bortimot 1 av 4 norske ungdommer klarer aldri å gjennomføre videregående opplæring. Også i høyere utdanning er frafall er stort problem. Er det likevel mulig å se for seg en fremtid der ingen faller ut? Mette Bunting ved Universitetet i Sørøst-Norge har fått flere millioner kroner fra EU for å bekjempe frafall ikke bare i Norge, men i hele Europa. Hva skal til for at hun og hennes partnere lykkes? Første steg er å involvere de det gjelder: De unge selv. Barnevernspedagog Volga Gooran mener at det sosiale må på plass aller først.

Produsert av Mainstream AS for Diku

Diku er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no

More episodes

View all episodes

 • Kan en app bidra til å gjøre dagens sykepleierstudenter til morgendagens super-sykepleiere?

  39:02
  Kan en nyutviklet app bidra til å gjøre dagens sykepleierstudenter til morgendagens super-sykepleiere? Sammen med et engelsk og et spansk universitet har Universitetet i Stavanger (UiS) fått tre millioner kroner fra EU sitt program for utdanning, Erasmus+, for å utvikle en app som er skreddersydd for sykepleiestudenter. I denne episoden møter vi: Kristin Hjorthaug Urstad (førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet – og leder for dette europeiske prosjektet om sykepleieutdanning), Atle Løkken (leder for UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser) og Rune Grønås (student i sykepleie ved Universitetet i Stavanger). Programleder: Runo Isaksen
 • Best i Norge på studentutveksling

  36:23
  Hele seks av ti studenter på NHH Norges Handelshøyskole tar et studieopphold i utlandet i løpet av studiene sine. Det er milevis foran andre norske universiteter og høyskoler. Hvorfor er det så viktig for NHH å sende ut så mange studenter? Hva gjør de for å lykkes så godt? Og hva er studentenes erfaringer? Vi møter Stig Tenold (prorektor for utdanning), Astrid Foldal (Seksjon for internasjonale relasjoner), og Amund Hannevik, som nylig hadde Erasmus+-opphold i Østerrike.
 • Innovasjon og risikotaking i utdanning

  37:32
  All nytenking krever en viss risikovilje, men hvor stort er rommet for å prøve og feile når vi driver med innovasjon i utdanning? Og hvorfor er det egentlig så viktig med innovasjon i utdanning? Øystein Widding og Malcolm Langford deler erfaringer og refleksjoner rundt det å drive utdanningsfaglig nybrottsarbeid. De representerer to ulike Senter for fremragende utdanning, som springer ut fra svært ulike kulturer: I Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship – er innovasjon del av DNAet, mens CELL – Centre on Experimental Legal Learning – utfordrer det etablerte i jussfaget, som er et mer tradisjonelt og konservativt fag.
 • Hvordan kan vi få til bedre sammenhenger mellom utdanning og forskning?

  21:43
  På politisk nivå, både i Norge og innen EU, er det stor iver for å få til bedre koblinger mellom utdanning og forskning – og også bedre synergier mellom EUs programmer for henholdsvis utdanning og forskning: Erasmus+ og Horisont Europa.Oded Ben-Horin er instituttleder ved Institutt for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. I denne episoden av Kvalitetstid gir han sine råd om hvordan man kan jobbe systematisk for å få til nettopp slike gode koblinger.  Produsert av Apriil for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.https://hkdir.no/
 • Hvordan kan deltakelse i en europeisk fotballiga bidra til å nå mål i læreplanen?

  36:45
  Hvordan kan deltakelse i en europeisk fotballiga bidra til å nå mål i læreplanen? I denne episoden av Kvalitetstid besøker vi Apalløkka ungdomsskole i Oslo. Skolen er med i Erasmus+-prosjektet Community Champions League, en europeisk liga for niendeklassinger.  Her er også berømte lag som Chelsea og Benfica med. Arbeidet ledes av to tidligere fotballproffer, selveste Moa (Mohammed Abdellaoue) og Kamal Saaliti. Rektor Elisabeth Dullum, som også er tidligere fotballspiller, er en av pådriverne bak prosjektet.     Hvordan bidrar dette prosjektet til inkludering? Og hva skjer med elevene når gode holdninger teller like mye som det å score mål? Programleder: Runo Isaksen.
 • Gir digital vurdering bedre læringsutbytte for studentene?

  28:08
  Digital vurdering blir stadig nevnt som et virkemiddel for å styrke læring og for å øke deltagelse i høyere utdanning, for eksempel gjennom fleksibel utdanning. Birgit Rognebakke Krogstie og Thomas Gjesteland er gjester i denne episoden av Kvalitetstid. De deler sine tanker om muligheter og utfordringer, diskuterer aktuelle spørsmål og forteller hvordan de jobber i Sentre for fremragende utdanning for å utvikle god digital vurdering. Produsert av Apriil for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.https://hkdir.no/
 • Hvordan får vi til mer og bedre praksis i utdanning?

  31:50
  Det er et mål at flere studenter skal få mer og bedre praksis i studiene sine. Samtidig er praksis en læringsform som krever mye tilrettelegging for å sikre studentene et godt læringsutbytte, særlig i profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis. Gjestene i denne episoden av Kvalitetstid er Wenche Wannebo – studieleder ved sykepleierutdanningen ved Nord universitetet i Namsos, og Linda Fisher-Høyrem - forsker ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. De jobber begge med å utarbeide nye og innovative måter å organisere og finansiere praksis. Kan det bidra til flere og bedre praksisplasser? Produsert av Apriil for Direktoratet for høyere utdanning og kompetansehttps://hkdir.no/
 • Circle U - en ambisiøs europeisk universitetsallianse

  43:11
  Universitetet i Oslo har fått 50 millioner kroner fra Erasmus+ for å utvikle et felles europeisk universitet sammen med universiteter i seks andre land. Er det mulig å ta sju universiteter fra sju europeiske land, kna dem sammen – og komme opp med én sømløs europeisk universitetscampus? Og i så fall: Hvordan ser fremtidens universitet ut da?«Circle U» heter denne ambisiøse europeiske universitetsalliansen som Universitetet i Oslo går i bresjen for, sammen med berømte partnere over hele Europa: King’s College i London, Humboldt-Universität i Berlin, og Université de Paris, for å nevne noen av partnerne.Gjester i denne episoden av Kvalitetstid er fra Universitetet i Oslo og er aktive i Circle U: Bjørn Stensaker (viserektor for utdanning), Oline Sæther (medisinerstudent og studentpolitiker) og Tobias Bach (professor i statsvitenskap).Programleder: Runo IsaksenProdusert av Mainstream AS for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Hvordan får man til studentpartnerskap i utdanning?

  29:52
  I ti år har sentrene for fremragende utdanning arbeidet med kvalitetsutvikling der studentene deltar aktivt i utviklingsarbeidet. Hva kreves for å få til godt studentpartnerskap, og er det bare sentre for fremragende utdanning som kan få det til? Gjestene er Pernille Nerlie fra BioCEED og Øystein Kolstad Kvalø fra CELL.Produsert av Mainstream AS for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse