Kungar och krig

 • 191. 172. Det svenska indelningsverket (1682-1901)

  28:07
  Indelningsverket var ett system som inrättades för att skapa en vältränad armé som snabbt kunde mobiliseras vid behov, samtidigt som staten inte behövde betala löner till soldaterna. Istället finansierades systemet av bönderna, som betalade det som motsvarade skatt till staten och därigenom undvek själva militärtjänstgöring. Detta system hade sina rötter i ett beslut från 1279, där de som tillhandahöll häst och ryttare till kungens vaktstyrka blev befriade från skatt och utskrivning som soldater.Det äldre indelningsverket började under Gustav Vasas tid och involverade både infanteri och kavalleri. Infanteriet blev tvångsutskrivet, medan kavalleriet rekryterades frivilligt genom rusttjänst i utbyte mot skattelättnader. Soldater organiserades i "rotar" av gårdar, vilket befriade bönderna från tvångsutskrivning av sina söner.Det yngre indelningsverket, infört 1682, innebar en omorganisering av den svenska armén. Bönderna som höll en soldat fick skattelättnader och slapp själva bli utskrivna. Kontrakt mellan konungen och landskapen krävde att regementen skulle upprättas och underhållas av bönderna. Soldaterna fick torp och jord för sin försörjning, och detta system gav upphov till en särskild grupp som ägnade sig åt soldatyrket.Under Karl XI och Karl XII:s tid implementerades indelningsverket fullt ut, och en vältränad armé skapades. Under stora nordiska kriget visade sig indelningssystemet effektivt, men efter kriget återinfördes tvångsutskrivningar och extra skattelättnader för att möta förlusten av soldater. På 1800-talet började systemet visa brister, och det avskaffades gradvis från 1885 och ersattes med allmän värnplikt. Slutligen avskaffades indelningsverket helt 1901 och ersattes av värnpliktsförsvar.Den sista indelte soldaten avled 1983, nästan 300 år efter att indelningsverket först godkändes av riksdagen. Denna militära organisation var grundläggande för Sveriges försvar under en lång period och genomgick betydande förändringar under sin existens.Omslagsbilden är "Besiktning av soldattorp av kompanichefen, den indelte soldaten och rotebonden. Färglitografi av V.L.E. Sparre (1866)."Litteratur:Indelningsverket | CENTRALA SOLDATREGISTRET Indelningsverket och den indelte soldaten Det ständiga knekthållet - Sörmlands museum De sista knektarna | CENTRALA SOLDATREGISTRET 
 • 190. 171. Karl XI och Ulrika Eleonoras bröllop (1680)

  12:13
  1680 gifte sig den danska prinsessan Ulrika Eleonora med den svenske kungen Karl XI. Bröllopet var enkelt hållet strax utanför Halmstad för att undvika franskt inflytande. Men trots sin enkelhet var bröllopet en viktig del i att bygga goda relationer mellan arvfienderna Sverige och Danmark.Omslagsbilden är en målning av David Klöcker Ehrenstrahl på 1690-tal. Från vänster änkedrottning Hedvig Eleonora, Karl XI, Karl XII, Ulrika Eleonora d.ä., Ulrika Eleonora d.y., Fredrik IV av Holstein Gottorp, Fredrika Amalia av Holstein Gottorp och Hedvig Sofia.
 • 189. 170. Karl XI:s reduktion och förmyndarräfst (1680)

  30:33
  Vi lämnar det skånska kriget och tittar på den svenska inrikespolitiken under Karl XI. Specifikt blir det riksdagen 1680 och reduktionen de kommande åren som hamnar i fokus. Reduktionen under Karl XI var ett försök att sanera statens finanser när staten var i ekonomisk kris och beroende av utländsk hjälp. Det fanns också missnöje med den tidigare förmyndarregeringen. Genom reduktionen återtog kronan mark och egendomar som tidigare hade överlåtits till adeln och högadeln. Denna process genomfördes under flera år och gav kungamakten betydande kontroll över landets markinnehav.(Info om stadsvanring)Litteratur:Karl XI:s reduktion slog hårt mot adeln | popularhistoria.se Karl XI:s reduktion | Historia | SO-rummet 203 (Svenska folkets underbara öden / IV. Karl XI:s och Karl XII:s tid)Karl XI - blf.fi  Omslagsbilden är Karl XI målad av den svenske konstnären David Klöcker Ehrenstrahl (1628–1698). Porträttet hänger i Audienssalen på Gripsholms slott och ingår i Svenska statens porträttsamling. Foto: Nationalmuseum
 • 188. 169. Frederna efter Skånska kriget (1679)

  14:01
  Dags att ta Skånska kriget i mål med alla sex freder efter kriget.För att lyssna måste du vara patronInstagram: @kungarochkrig Twitter: @kungarochkrig Facebook: Kungar och krig  Litteratur: Svenska freder och stillestånd 1249 - 1814 av Ulf Sundberg
 • 187. 168. Snapphanar och Skånska kriget (1675-1679)

  26:21
  Begreppet "Snapphanar" används för att beskriva de skånska individerna som motsatte sig svenskarna. Ursprungligen var termen nedsättande och associerades med rån och brist på lag och ordning. Det äldsta dokumenterade användandet av "snapphane" är från 1558 av Gustav Vasa, som använde det för att beskriva stråtrövare.Snapphanerörelsen uppstod under 1600-talets konflikter, särskilt under Karl XI:s krig mellan 1675 och 1679. Snapphanarna var en mångfacetterad grupp som inkluderade friskyttar, bondeuppbåd och "egentliga" snapphanar. De kämpade mot svenskarna och stödde Danmark, och deras aktiviteter var föremål för olika tolkningar från svensk och dansk sida.Snapphanarna var mest aktiva i norra Skåne och speciellt i Göinge-regionen. Karl XI genomförde hårda åtgärder för att försöka slå ner rörelsen, inklusive bränna gårdar och döda män som kunde bära vapen. Snapphanarna var en blandad grupp, inklusive skogsbönder, äventyrslystna bonddrängar, och fredlösa individer. Deras handlingar var ibland grymma och våldsamma, och de var i konstant konflikt med svenska trupper. De utförde rekognoscering och spioneri för danskarna och fortsatte motståndet trots freden mellan Sverige och Danmark 1679.Litteratur:Snapphanarna – 1600-talets gerillakrigare Loshultskuppen: Då rånade skånska bönder Sveriges krigskassa | SvD  Hatade sedeln ska betala minnesmärket Snapphanar - patrioter, gerillakämpar eller banditer? - Historiska Media Snapphanar och friskyttar - Historiesajten.se Omslagsbilden är ett från ett foto av statyn "Snapphanen" från 1934 av konstnären Axel Ebbe avbildar snapphanen Lille Mads. Statyn står i Hembygdsparken i Hässleholm.
 • 186. 167. Slaget vid Lund (4 december 1676)

  17:13
  Slaget vid Lund 4 december 1676 räknas som det blodigaste slaget i nordisk historia. Källor gör gällande att hälften av de stridande dog och dödssiffrorna beräknas till 9000 man vilket är ofattbara siffror.Att slaget vid Lund alls ägde rum beror på att den svenske kungen Karl XI bestämde sig för att satsa allt på ett kort - att "segra eller dö". Han ledde sin armé om 8000 man över den frusna Kävlingeån för att möta den danska armén strax norr om staden Lund.Vill du lyssna på hel avsnittet måste du bli månadsgivare på patreonLitteratur:Skånska kriget 1675-1679 av Claes-Göran IsacssonLunds historia – i korta drag Slaget vid Lund - visitlund.se Eländet tvingade fram slaget vid Lund | Populär HistoriaOmslagsbilden är en olljemålning från 1696 av Johann Philip Lemke som visar när Karl XI samt Rutger von Ascheberg och Erik Dahlbergh, spränger igenom de danska linjerna, på väg tillbaka till den svenska huvudstyrkan.
 • 185. 166. Slaget vid Ölands södra udde (1 juli 1676)

  34:29
  Under det Skånska kriget (1675-1679) var en viktig del att få kontroll över Östersjön. Danskarna ville dels skära av Sveriges möjligheter att udnerstödja de svenska trupperna i norra Tyskland och dels själva skicka trupper till Skånelandskapen.Ett avgörande slag i kampen om Östersjön blev slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676. Vid elvatiden förberedde sig flottorna för strid, och vid 12-tiden avfyrade det svenska örlogsfartyget Svärdet det första skottet. Skottets avsikt är oklar, men det ledde till förvirring och felaktiga signaler. Riksamiral Lorentz Creutz gav order till fartyget Kronan att vända utan förberedelser, vilket resulterade i dess snabba förlisning och explosion. Båda flaggskeppen Kronan och Svärdet förlorades, och den svenska flottan gick till reträtt. Sverige förlorade sina två bästa skepp och två amiraler, samt omkring 1400 sjömän dödades. Kung Karl XI tillsatte en utredning, men ingen dömdes för händelserna. Den svenska flottan besegrades och danskarna kunde behålla kontrollen över Östersjön.Litteratur:Stridens verklighet - döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814 av Lars Ericson WolkeSvenska flottan | Populär HistoriaOmslagsbilden är en oljemålning av Claus Møinichen som visar hur Kronan kantrar och exploderar och hur Svärdet omringas av de allierade amiralerna.Regalskeppet Kronans undergång | Populär HistoriaSlaget vid Ölands södra udde 1676 – Oscar's Historieblogg  
 • 184. 165. Skånska kriget (1675-1679)

  12:00
  Skånska kriget utkämpades huvudsakligen i Skåne och på Östersjön mot Danmark, och det började som en kontinental konflikt där Sverige var allierat med Frankrike. Kriget startade 1674 med en svensk offensiv mot Brandenburg i norra Tyskland. Danmark förklarade krig mot Sverige den 2 september 1675 och blev en av de huvudsakliga motståndarna i kriget.Sverige stod inför många utmaningar under kriget. Den svenska militärmakten, som var inriktad på offensiva krig långt borta från beväringarnas hemtrakter, befann sig nu i ett defensivt krig på hemmaplan. Dessutom skrev man ut alla möjliga män, vilket ledde till omfattande deserteringar från den svenska armén. Krigsskådeplatserna var ofta i skogsbygder, vilket gjorde det enkelt för beväringarna att desertera och återvända hem.Efter kriget befann sig Sverige djupt skuldsatt och Skåne behövde återuppbyggas från grunden. För att undvika nya impopulära utskrivningar och för att klara av ett defensivt krig på hemmaplan genomförde Sverige indelningsverket och reduktionen under 1680-talet. Dessa åtgärder frigjorde ekonomiska resurser som användes för att upprusta armén och förstärka gränserna.Skånska kriget, även om det slutade med en status quo, förändrade militärorganisationen från grunden och ledde till betydande reformer för att stärka Sveriges militära ställning. Freden i Lund, som bekräftade freden i Fontainebleau, avslutade kriget mellan Sverige och Danmark 1679. Efter kriget genomförde Sverige en period av fredlig utveckling och diplomati för att stärka sin position i regionen.Litteratur som använts:Svenska krig 1521-1814 av Ulf SundbergSveriges stormaktstid av Dick HarrisonStormaktens undergång av Dick HarrisonOmslagsbild: Målning visar en episod under slaget där Karl XI, jämte Rutger von Ascheberg och Erik Dahlbergh, spränger igenom de danska linjerna, dit de förirrat sig. Oljemålning från 1696 av Johann Philip Lemke.
 • 183. Sommarspecial #5 - Den varma sommaren 1994

  02:14:11
  Veckans avsnitt blir ganska annorlunda mot vanliga avsnitt. Mattias har bjudit in Gustav Brinck-Larsen från Mästerskapspodden för att prata om den varma svenska sommaren 1994 i allmänhet och det svenska VM-äventyret i synnerhet.
loading...