Share

cover art for Varför ska kidsen rädda klimatet? Om barndomar i antropocen

Krakelpodden

Varför ska kidsen rädda klimatet? Om barndomar i antropocen

Ep. 68

Mirjam satt ned med forskaren Hanna Sjögren, författare till boken ”Barndomar i antroprocen - idéer om goda barndomar under människans epok”, samt Nik, Krakelmedlem och (kritisk) miljöpedagog, för att tala om vad det är som skaver i hur det talas om och till barn i relation till klimatkris och miljöförstöring. Vilka föreställningar cirkulerar om barnen och klimatet? Vad är det för slags ”barnwashing” som pågår i många hållbarhetssammanhang? Vad kan grön pedagogik göra för skada och nytta? Och hur kan vi motarbeta kapitalistisk realism genom att träna våra kollektiva kampmuskler?


Hanna Sjögrens bok finns tillgänglig gratis som PDF från Stockholm University Press.


Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.

More episodes

View all episodes

 • 75. Kapitalism, vad är det? (enligt Nancy Fraser)

  01:23:30
  "Kapitalism" omtalas i nästan alla Krakelpoddens avsnitt, men hur ska vi egentligen förstå den vitt omfattande sociala och ekonomiska struktur som kallas så? I boken Capitalism: a conversation in critical theory tar de samtida kritiska teoretikerna Rahel Jaeggi och Nancy Fraser ett nytt grepp på kapitalismens väsen, vilket utmynnar i en förnyad kritik från ett perspektiv som omfattar mer än klass utan också tar med kön, rasism och natur i den marxistiska analysen. Med hjälp av denna kritik kan också dagens kriser förstås i ett nytt ljus. A-K, Annika och Mirjam redogör för boken i en slags grundläggande lektion i samtida marxism.
 • 74. Swallowing the red pill – alfamän, gymcels och Tinder

  01:10:56
  Män och kvinnor står allt längre ifrån varandra politiskt. Det märks inte minst bland de män som verkar ha funnit riktning genom att svälja “det röda pillret”. Incel-vokabuläret sprider sig och syns på dejtingappar. Det är en nykonservativ värld som domineras av idéer om feminina och maskulina energier, marknadisering av sex, steroider, tantra och så kallade alfa/sigma-personligheter. Är det en gammal särartsfeminism som växer fram?Well. Maria och Michaela har dejtat dessa män.Läslista: Större politiska könsskillnader än någonsin: https://www.gu.se/nyheter/kvinnor-och-man-rostade-mer-olika-i-valet-2022-an-nagonsin-tidigareSverige kan vara inceltätast i världen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zG1E5q/sverige-kan-vara-incel-tatast-i-varlden Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/zmnpftsg/22-8978_maskulinitet_221202_webb_tillg.pdf The latest manosphere subculture is the gymcel: https://medium.com/mel-magazine/the-latest-manosphere-subculture-is-the-gymcel-c2f5ce7309e2A new global gender divide is emerging: https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998 Kvinnor i redpill-rörelsen vinner mark: https://sverigesradio.se/artikel/kvinnor-i-redpill-rorelsen-vinner-markBridges, Tristan & Pascoe, C. J. (2014). ”Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and Masculinities”.Silvia Federici "Patriarchy and the wage – notes on Marx, Gender, and Feminism" (2021).Rydström, Helle & Horton Paul (2011). “Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests”. Men and Masculinities 14(5) 542-564"Varför kan inte män ägna sig åt personlig utveckling utan att det blir esoterisk nynazism – av @Smulsju": https://www.instagram.com/p/CmO1byfNUoP/?img_index=1Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 73. Vänsterpolitisk orienteringskarta

  01:06:55
  Har du någon gång undrat vad det egentligen är för skillnad på olika delar av vänstern och vad det är de bråkar om? Eller är du en gammal vänsterräv som grubblat mycket över vänsterns konflikter och splittringar? I detta poddavsnitt har Krakelmedlemmarna Annika och Mirjam sällskap av Gaspar från @kominternpodd. Tillsammans försöker de sig på det blygsamma projektet att skapa en samtida orientering i några av vänsterns mest omtvistade interna skiljelinjer. Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 72. Antisemitism och Israelkritik

  01:18:15
  Kan Israelkritik vara antisemitisk? Efter att Mirjam hållit en folkbildande introduktion till vad antisemitism är tar hon och Annika sig an hur man kan betrakta denna brinnande fråga ur ett vänsterperspektiv. Bonus! Brev från judiska vänsterröster.Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 71. Bortom straff och övervakning - ordningsvakter

  01:00:32
  Ordningsvakter, rasism och våld: Erfarenheter och motståndsstrategier. Ett samtal med Leandro Schclarek Mulinari.Mordet på George Floyd i USA var startskottet på en global våg av protester mot polisvåld och rasism. Människor i Sverige organiserade sig i solidaritet. Men också för att synliggöra problem här. En mobiliserande faktor var uppmärksamheten kring två våldsamma ingripanden av ordningsvakter, där dessa riktat in sig på afro-svenskar i Stockholm. I januari 2019 misshandlades en 12-årig pojke svårt i ett köpcentrum. Några veckor senare släpades en gravid kvinna och hennes unga dotter brutalt ut från en tunnelbanevagn. Sedan dess har en ojämn ström av nyhetsrapporter fortsatt att placera frågan om ordningsvakters våld på dagordningen.Det går att konstatera att ordningsvakter i allt högre grad kompletterar och ibland till och med ersätter polisen. Men vilka är konsekvenserna av att statens våldsmonopol alltmer outsourcats till privata aktörer? Leandro Schclarek Mulinari är kriminolog, verksam vid Stockholms universitetet. I samtalet presenterar han sin forskning om erfarenheter våld från ordningsvakter och öppnar upp för diskussion om utvecklingen.------Detta är en liveinspelning på del 1 i föreläsningsserien Att låsa och låsas in. Föreläsningsserien äger rum i Malmö under hösten 2023 och våren 2024, och arrangeras av ett nätverk som försöker att angripa abolitionism ur olika vinklar. För information om övriga delar i föreläsningsserien, se https://fb.me/e/fRBCxrxK5.
 • 70. Ljuset i Rojava - boksläpp med Henrik Bromander

  34:06
  Hösten 2015 reser en ung man från Malmö till norra Syrien för att slåss för det han tror på. I det som kurderna kallar för Rojava rasar våldsamma strider mot terrorsekten Islamiska Staten. Anton Nilssons plan är att ansluta sig till de kurdiska självförsvarsstyrkorna i YPG, men allt går inte som han tänkt sig. Ljuset i Rojava är en berättelse om sammanhållning och fångenskap, om oviss väntan och plötslig livsfara, om motstånd och stupade kamrater. Det är en uppriktig skildring av krigets osminkade verklighet och samtidigt en bild av ett radikalt demokratibygge som pågår i skuggan av diktaturerna.Detta samtal är inspelat under boksläppet i Malmö, då författaren Henrik Bromander samtalade med Martin Hansson från podden Eld & rörelse, om vad som faktiskt hände där nere, om vad progressiv manlighet kan innebära och om vikten att vänstern skriver sin historia utan ursäkter.Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 69. Fascism, postfascism och antifascistisk historieskrivning

  01:02:41
  Vad betyder fascism idag? Vilka likheter och skillnader finns med den historiska fascismen? I boken ”The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right” (Verso, 2019) försöker historikern och marxisten Enzo Traverso reda ut detta genom att kombinera en historisk förståelse med en samtida analys. Han föreslår begreppet ”postfascism” – ett hybridfenomen som varken är en enkel reproduktion av gammal fascism eller något helt annat – för att definiera en uppsättning heterogena rörelser som rör sig mellan ett mörkt förflutet och en okänd framtid. Finns det en poäng med detta nya uttryck och vilken är den i så fall?Krakel har läst boken i en studiecirkel tidigare i år och Annika och Mirjam från cirkeln åkte till Radikala bokmässan i Göteborg för att göra en liveinspelning.Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 67. Män och känslomässig avstängdhet

  42:27
  Är det alltid ett aktivt val för män att välja bort känslor? Kan bra sex existera inom patriarkatet? Var kan man se sunda kärleksideal? Hur pratar vi med barn om gränser? Det diskuteras även hur våld ersätter intimitet, internaliserad skam, sexlust samt populärkulturfenomen så som Fight Club och Bridgerton. Detta är det tredje och avslutande avsnittet med Fredrik, Jon och Emma om studiecirkeln ”Maskulinitet, kärlek och förändring” där vi läste bell hooks bok ”The will to change: Men, masculinity and love”. Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.