Share

cover art for Vänsterpolitisk orienteringskarta

Krakelpodden

Vänsterpolitisk orienteringskarta

Ep. 73

Har du någon gång undrat vad det egentligen är för skillnad på olika delar av vänstern och vad det är de bråkar om? Eller är du en gammal vänsterräv som grubblat mycket över vänsterns konflikter och splittringar? I detta poddavsnitt har Krakelmedlemmarna Annika och Mirjam sällskap av Gaspar från @kominternpodd. Tillsammans försöker de sig på det blygsamma projektet att skapa en samtida orientering i några av vänsterns mest omtvistade interna skiljelinjer.


Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.

More episodes

View all episodes

 • 78. Föräldraskap i samtiden - ensamt livspussel eller politisk potential?

  01:11:54
  Liv, Mirjam och Sara Simon från Krakels socialistiska föräldragrupp delar med sig av några av de diskussioner och insikter som gruppen har haft. Senkapitalismens föräldraskap präglas av bebismanualism, momfluencers och ett ganska ensamt livspussel, men att bli förälder öppnar också för att se samhället på nya sätt och att önska sig något annat av det. Hur kan vi bryta föräldraskapets isolering och individualism och finna nya kollektiva omsorgsformer? Vad innebär ett politiskt föräldraskap och att uppfostra en aktivist? Och hur gör vi plats för barn i vänstersammanhang?
 • 77. Internet som revolutionär kraft?

  52:45
  Vi har rört oss från det hoppfulla 90-talet då internet var en fri, anarkistisk och anonym plats, till dagens plattformsmonopol och övervakningskapitalism. Hur hamnade vi här? Och ännu viktigare, finns det en väg framåt eller är vi fast i ett evigt scrollande och digitala depressioner? Det här är en inspelning från Krakelkväll #6 då Krakels Fredrika och Simon samtalade med Peter Sunde och Fredrik Edin. Peter Sunde är en internetaktivist, en av grundarna till Pirate Bay och en ledande kraft för en öppen och fri internetkultur. Fredrik Edin är journalist, författare och universitetslektor inom medie- och kommunikationsvetenskap, samt medgrundare av Piratbyrån. Fredrik är en respekterad röst inom den svenska mediesfären vars arbete sträcker sig över en mängd olika ämnen, inklusive digitala trender, pressfrihet och integritet på nätet.
 • 76. Polisens kontrollexpansion i Sverige

  01:21:26
  Föreläsning om polisens kontrollexpansion i Sverige och dess politiska och sociala konsekvenser med kriminologen Janne Flyghed.I denna föreläsning får vi en kort exposé över svensk polis framväxt och förändringar sedan mitten av 1800-talet och framåt, en redogörelse för kontrollexpansionen sedan andra världskriget och de bakomliggande faktorerna till detta. Vi tittar även på privatiserad polisverksamhet och konflikten mellan brottskontroll och personlig integritet och hur den samtida utvecklingen ser ut inom det området.Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Att låsa och låsas in som arrangeras av ett nätverk i Malmö som arbetar kring frågor om abolitionism och möjligheter för ett samhälle bortom straff och övervakning.
 • 75. Kapitalism, vad är det? (enligt Nancy Fraser)

  01:23:30
  "Kapitalism" omtalas i nästan alla Krakelpoddens avsnitt, men hur ska vi egentligen förstå den vitt omfattande sociala och ekonomiska struktur som kallas så? I boken Capitalism: a conversation in critical theory tar de samtida kritiska teoretikerna Rahel Jaeggi och Nancy Fraser ett nytt grepp på kapitalismens väsen, vilket utmynnar i en förnyad kritik från ett perspektiv som omfattar mer än klass utan också tar med kön, rasism och natur i den marxistiska analysen. Med hjälp av denna kritik kan också dagens kriser förstås i ett nytt ljus. A-K, Annika och Mirjam redogör för boken i en slags grundläggande lektion i samtida marxism.
 • 74. Swallowing the red pill – alfamän, gymcels och Tinder

  01:10:56
  Män och kvinnor står allt längre ifrån varandra politiskt. Det märks inte minst bland de män som verkar ha funnit riktning genom att svälja “det röda pillret”. Incel-vokabuläret sprider sig och syns på dejtingappar. Det är en nykonservativ värld som domineras av idéer om feminina och maskulina energier, marknadisering av sex, steroider, tantra och så kallade alfa/sigma-personligheter. Är det en gammal särartsfeminism som växer fram?Well. Maria och Michaela har dejtat dessa män.Läslista: Större politiska könsskillnader än någonsin: https://www.gu.se/nyheter/kvinnor-och-man-rostade-mer-olika-i-valet-2022-an-nagonsin-tidigareSverige kan vara inceltätast i världen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zG1E5q/sverige-kan-vara-incel-tatast-i-varlden Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/zmnpftsg/22-8978_maskulinitet_221202_webb_tillg.pdf The latest manosphere subculture is the gymcel: https://medium.com/mel-magazine/the-latest-manosphere-subculture-is-the-gymcel-c2f5ce7309e2A new global gender divide is emerging: https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998 Kvinnor i redpill-rörelsen vinner mark: https://sverigesradio.se/artikel/kvinnor-i-redpill-rorelsen-vinner-markBridges, Tristan & Pascoe, C. J. (2014). ”Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and Masculinities”.Silvia Federici "Patriarchy and the wage – notes on Marx, Gender, and Feminism" (2021).Rydström, Helle & Horton Paul (2011). “Heterosexual Masculinity in Contemporary Vietnam: Privileges, Pleasures, and Protests”. Men and Masculinities 14(5) 542-564"Varför kan inte män ägna sig åt personlig utveckling utan att det blir esoterisk nynazism – av @Smulsju": https://www.instagram.com/p/CmO1byfNUoP/?img_index=1Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 72. Antisemitism och Israelkritik

  01:18:15
  Kan Israelkritik vara antisemitisk? Efter att Mirjam hållit en folkbildande introduktion till vad antisemitism är tar hon och Annika sig an hur man kan betrakta denna brinnande fråga ur ett vänsterperspektiv. Bonus! Brev från judiska vänsterröster.Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.
 • 71. Bortom straff och övervakning - ordningsvakter

  01:00:32
  Ordningsvakter, rasism och våld: Erfarenheter och motståndsstrategier. Ett samtal med Leandro Schclarek Mulinari.Mordet på George Floyd i USA var startskottet på en global våg av protester mot polisvåld och rasism. Människor i Sverige organiserade sig i solidaritet. Men också för att synliggöra problem här. En mobiliserande faktor var uppmärksamheten kring två våldsamma ingripanden av ordningsvakter, där dessa riktat in sig på afro-svenskar i Stockholm. I januari 2019 misshandlades en 12-årig pojke svårt i ett köpcentrum. Några veckor senare släpades en gravid kvinna och hennes unga dotter brutalt ut från en tunnelbanevagn. Sedan dess har en ojämn ström av nyhetsrapporter fortsatt att placera frågan om ordningsvakters våld på dagordningen.Det går att konstatera att ordningsvakter i allt högre grad kompletterar och ibland till och med ersätter polisen. Men vilka är konsekvenserna av att statens våldsmonopol alltmer outsourcats till privata aktörer? Leandro Schclarek Mulinari är kriminolog, verksam vid Stockholms universitetet. I samtalet presenterar han sin forskning om erfarenheter våld från ordningsvakter och öppnar upp för diskussion om utvecklingen.------Detta är en liveinspelning på del 1 i föreläsningsserien Att låsa och låsas in. Föreläsningsserien äger rum i Malmö under hösten 2023 och våren 2024, och arrangeras av ett nätverk som försöker att angripa abolitionism ur olika vinklar. För information om övriga delar i föreläsningsserien, se https://fb.me/e/fRBCxrxK5.
 • 70. Ljuset i Rojava - boksläpp med Henrik Bromander

  34:06
  Hösten 2015 reser en ung man från Malmö till norra Syrien för att slåss för det han tror på. I det som kurderna kallar för Rojava rasar våldsamma strider mot terrorsekten Islamiska Staten. Anton Nilssons plan är att ansluta sig till de kurdiska självförsvarsstyrkorna i YPG, men allt går inte som han tänkt sig. Ljuset i Rojava är en berättelse om sammanhållning och fångenskap, om oviss väntan och plötslig livsfara, om motstånd och stupade kamrater. Det är en uppriktig skildring av krigets osminkade verklighet och samtidigt en bild av ett radikalt demokratibygge som pågår i skuggan av diktaturerna.Detta samtal är inspelat under boksläppet i Malmö, då författaren Henrik Bromander samtalade med Martin Hansson från podden Eld & rörelse, om vad som faktiskt hände där nere, om vad progressiv manlighet kan innebära och om vikten att vänstern skriver sin historia utan ursäkter.Antikapitalistisk podd om kroppen, språket, kulturen och politiken. Vi experimenterar, observerar och pratar. Görs av föreningen Krakel i Malmö. Läs mer om oss på www.krakelkrakel.com.