Share

Kraftlandet

Eit land der menneska møter naturkreftene.


Latest episode

 • 5. Hva er det med vindkraften?

  07:09
  Det blir bygget en vindturbinpark på en høyde over byen. Ellinor bruker strøm til det meste, og lurer på om det er meningen at hun skal ha dårlig samvittighet. Har kraftsituasjonen egentlig noe med henne å gjøre? Hør lydfortellingen om Elinor i episode 5 fra Kraftlandet.

More episodes

View all episodes

 • 4. Vasskrafta bygger landet

  07:18
  Bli med då programleder Guro Kvalnes tok ein prat med anleggsarbeidar Ragnvald Christenson om den store Tokkeutbygginga.Etter andre verdskrig kjem utbygginga av vasskrafta til å bli ei sentral brikke i gjenreisinga av landet. Store statlege utbyggingar blir realisert, og snur opp ned på fleire bygdesamfunn. Ein av dei er Tokke i Telemark som denne episoden handlar om.  
 • Frykten for vannet

  32:15
  I møte med vann og de veldige kreftene blir mennesker små. Årlig går store verdier tapt til rasende vannmasser. Elva har flommet over før, og alt tyder på at den kommer til å gjøre det igjen. Hvordan kan vi som lever tett på vannet sikre oss mot naturkreftene?Bli med opp elva med hydrolog Hege Hisdal, forsker Oddbjørn Bruland og etnolog Magne Rugsveen. Programleder er Guro Kvalnes.
 • 2. Kontroll

  29:12
  Kapitalsterke krefter ser pengar og straum i dei norske fossane tidleg på 1900-talet. Men går det eigentleg an å eiga ein foss? Panikken brer seg mellom dei norske politikarane – dei treng betre kontroll! Bli med inn under fossen, tilbake til tida då norsk vasskraftspolitikk vart utforma, saman med historikar Anders Sanders Dugstad. Programleiar er Guro Kvalnes.  
 • 1. Brefolket

  32:59
  I landet mot nord har menneska levd sine liv tett på breen, i kamp mot den veldige isen. Men noko er i ferd med å skje. Dei norske breane trekkjer seg tilbake. Isen som smeltar fortel om eit klima i krise, om ei verd i endring. Kor skal brefolket no ta vegen?Bli med inn under isen saman med glasiologane Jon Ove Methlie Hagen og Liss Andreassen, og arkeolog Espen Finstad. Programleiar er Guro Kvalnes.