Share

cover art for Vil konkurransen i luftfarten vedvare?

Konkurransepodden

Vil konkurransen i luftfarten vedvare?

Season 1, Ep. 6

Norske flyselskap kjemper for å komme seg gjennom korona-krisen. Regjeringen vil ikke gå inn med mer statsstøtte. I denne episoden forklarer konkurransedirektør Lars Sørgard hva som kan skje med konkurransen på kort og lang sikt dersom selskaper går over ende. Kan vi på ny få monopol i norsk luftfart, slik situasjonen var på 90-tallet?


More episodes

View all episodes

 • 12. Konkurranse om arbeidstakere

  17:57
  Konkurransemyndigheter i Europa og USA har fått øynene opp for brudd på konkurransereglene i arbeidsmarkeder. I denne episoden forklarer vi hvordan arbeidsgivere kan unngå å bryte konkurranseloven i kampen om de dyktigste ansatte. Kan bedrifter samarbeide om å hindre at lønningene går i taket? Eller bli enige om å ikke rekruttere hverandre ansatte?
 • 11. Skjebnetime for fusjonskontrollen

  25:28
  I 2015 ville to britiske mobilselskaper slå seg sammen, men EU-kommisjonen sa nei fordi de mente det ville begrense konkurransen og gi britiske forbrukere et dårligere tilbud. Selskapene anket, og forbudet ble opphevet i første instans. Mange spådde at denne saken ville tvinge EU til å bli mindre streng i fusjonssaker. Men det var før EU-domstolen i sommer kom med sin avgjørelse. Vi forklarer dommen og hva den kan bety den for fusjonskontrollen i Europa og Norge.
 • 10. Striden i meieribransjen

  27:36
  Meierimarkedet i Norge er under lupen, og forslag om å fjerne distribusjonstilskudd har skapt rabalder. I denne episoden får du høre hvorfor aktørene i meieribransjen er så uenige. Vi forklarer hva som kan skje med tilbudet til oss forbrukere dersom konkurransefremmende tiltak blir fjernet. Og er det nå på tide å se på organiseringen av meieribransjen på nytt?
 • 9. EU: Tysk syltetøylokk-kartell ødela miljøet

  13:30
  De to tyske emballasje-selskapene Crown og Silgan er ilagt høye gebyrer av EUs konkurransemyndigheter. Blant annet samarbeidet de om å øke prisene på miljøvennlige syltetøylokk og hermetikkbokser. Hør hvorfor det ble slått hardt ned på.
 • 8. Kan vi regulere vekk høye priser?

  10:33
  Mange matvarer har økt kraftig pris. I denne episoden får du høre hvorfor Konkurransetilsynet advarer mot å ta i bruk pristiltaksloven. Vi forklarer hvordan makspris på dagligvarer kan føre til knapphet på varer, hamstring og svartebørshandel.
 • 7. Hva kan få ned matprisene?

  27:34
  Prisen på mat og drikke har økt drastisk det siste året. I denne episoden får du høre om Konkurransetilsynets omfattende arbeid for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. Hva kan gjøres for å få ned prisene? 
 • 6. God konkurranse om ladekundene?

  24:47
  Hver femte personbil i Norge er nå en elbil. Med økende antall elbiler trengs det gode ladeløsninger langs veiene. Hvordan er konkurransen i markedet for elbillading? I denne episoden forklarer vi hva som skal til for at vi forbrukere skal få bedre løsninger.  
 • 5. Bør kontrollen med offentlige anbud styrkes?

  23:14
  Det offentlige handler inn varer og tjenester for over 600 milliarder kroner hvert år. Det kan være alt fra kjøp av tolketjenester til oppussing av skoler. Men går konkurransen om disse oppdragene alltid riktig for seg? Og vi spør konkurransedirektøren om Norge bør gjøre som Sverige og opprette et eget tilsyn med offentlige anskaffelser. Vi forklarer også hvilke fallgruver bedriftseiere bør unngå for å ikke bryte konkurranseloven.
 • 4. Sleipe triks i europeisk jernbane

  18:02
  Flere europeiske togselskaper har fått konkurransemyndigheter på nakken de siste årene. I denne episoden får du blant annet høre hva togselskap har gjort for å kvitte seg med konkurrenter. Det dreier seg blant annet om rovprising og kartellvirksomhet. Vi forklarer hvorfor det har resultert i saftige gebyrer fra EU-kommisjonen.