Konkurransepodden

del

Vil konkurransen i luftfarten vedvare?

Season 1, Ep. 6

Norske flyselskap kjemper for å komme seg gjennom korona-krisen. Regjeringen vil ikke gå inn med mer statsstøtte. I denne episoden forklarer konkurransedirektør Lars Sørgard hva som kan skje med konkurransen på kort og lang sikt dersom selskaper går over ende. Kan vi på ny få monopol i norsk luftfart, slik situasjonen var på 90-tallet?