Klimatgap

Share

39. Vad händer om vi tänker tvärt om?

Season 5, Ep. 39

Vi tänker och gör en massa saker som påverkar klimatet utan att vara särskilt medvetna om varför. Normkritisk design skapar synvändor och utmanar det vi tar för givet. Moa och Maria får sina fördomar omruskade av designforskarna Karin Ehrnberger och Camilla Andersson.