Klimatgap

Share

18. Även om jag syr igen munnen!

Season 2, Ep. 18

En lyssnare skrev till oss att även om man syr igen munnen, går i trasor, är hemlös och arbetslös kan man inte minska sina utsläpp till det som krävs för vi ska nå klimatmålen. Vi kommer inte undan våra gemensamma utsläpp. I detta avsnitt samtalar Isak och Maria med Erik Bengtson om hur vi kan påverka politiken för att få bukt med de utsläpp vi själva inte styr över.


Lyssna gärna på avsnitt 5. ”Varför ska jag behöva ta ansvar?”, som en uppstart.

Tekniker: Alexander Hannervall