Klimatgap

Share

11. När klimatkrisen kommer nära

Season 2, Ep. 11

När kriser kommer nära kan vi ställa om häpnadsväckande snabbt. Det har vi sett när det gäller corona. Många kan redan med sina egna sinnen uppleva sinande brunnar, färre snödagar och bränder. Kommer det att leda till att vi förstår allvaret och ändrar våra beteenden? Maria Wolrath Söderberg och Isak Jarnehäll har läst Erika Bjerströms nya bok: Klimatkrisens Sverige - Så förändras vårt land från norr till söder. Maria är omruskad och Isak hoppas att det leder till handlingskraft. Kan vi rycka upp oss? Vad säger forskningen? Och varför borde det resas en sten till minnet av stranden i Simrishamn?