Share

Klimatgap

I Klimatgap utforskar Maria Wolrath Söderberg, forskare i retorik, och Isak Jarnehäll gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna.Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil, ändå är det så svårt. V