Klimatekot

Share

#28 Allt måste förändras

Season 4

Forskarna Annika Egan Sjölander och Karl Johan Bonnedahl höjer rösten. Nu är det dags att agera och samhället måste förändras i grunden. Vi måste våga ifrågasätta normer och värderingar. Vad är egentligen ett gott liv? Men också forskarna måste våga rannsaka sig själva. Annika forskar om klimatkommunikation och Kalle om ekonomi. Ett samtal om forskarnas roll i omställningen och om hur gamla institutioner måste förändras.

More Episodes