Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

264.- Förklimakteriet med Naomi Flamholc

Det finns många frågor vi ställs inför i början av den hormonella förändringen. Det kan kännas oroande eftersom man ofta upplever man att något är fel men man vet inte varför och vad man kan göra åt det. I det här avsnittet får du svar på en rad frågor som handlar om tiden innan mensen upphör, perimenopaus, det som ofta kallas förklimakteriet. För de flesta kvinnor är tiden innan menopaus den mest utmanade av klimakteriet. Menopaus inträffar vanligtvis vid 51 års ålder och den hormonella omställningen brukar vara kännbar mellan 5-7 år innan. Många kvinnor går igenom dessa år med känslan av att inte känna igen sig och att olika symptom smyger sig på. Vi tar upp en rad tecken som förändrade blödningsmönster och vad man kan göra för att bli av de känningar som påverkar livskvaliteten negativt. Med Dr Naomi Flamholc talar Åsa Melin om livsstilsåtgärder, olika former av hormonbehandling och hur olika insatser och preparat påverkar dig fysiskt och psykiskt. Vi talar också om hur man ska tänka kring preventivmedel, ökad pms, bröstcancer, vad man kan göra själv och vad man behöver stöd kring från vården.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se

More Episodes

3/1/2023

271.- Klimakteriet på arbetet med Kristina Svensson & Marith Hesse

Upplysning, kunskapsspridande, acceptans och förståelse för klimakteriet måste ökas ute i samhället och på arbetsplatser. Det räcker inte med att vi kvinnor själva börjar förstå att klimakteriet har en stor påverkan på vårt fysiska och psykiska mående långt innan mensen slutar. När det gäller att ta initiativ till det här arbetet så kan alla påverka, både i mindre sammanhang och i stora organisationer. Det har Kristina Svensson i Partille Kommun blivit ett levande exempel på. När Kristina själv förstod att hon var i klimakteriet och att det påverkade hennes arbetsinsats började hon bearbeta kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse. Marith insåg också hur viktigt detta var för alla kvinnliga medarbetare i kommunen och därmed för kommunen. Mår personalen bra mår kommunen bra! I avsnittet får du höra hur man gått till väga och hur utmaningarna kan se ut när man skall skapa en kunskapsbaserad upplysningskampanj på en stor arbetsplats. Partille Kommun har drygt 4500 medarbetare. Alla kvinnor mellan 40 och 60 år erbjuds utbildning om klimakteriet och möjlighet till uppföljande individuell vård. Dessutom får alla kommunens chefer utbildning och kunskap om klimakteriet, vad som händer och vilka symptom som kan uppstå och hur. Genom ökad kunskap och öppenhet kring klimakteriet, hoppas man kunna få behålla arbetsföra, friska och förstådda kvinnor. Läs mer på www.klimakteriepodden.se