Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

Share

256.- Besvärad eller befriad med Ulrika Hammar

Det är intressant att få en inblick i klimakteriets historia och hur behandlingar kommit och gått. Män skapade en bild av att kvinnan skulle botas, vilket innefattat allt från blodiglar, opium och hästurin till dagens hormonpreparat. Journalisten Ulrika Hammar lyckas presentera en intressant överblick som spänner ända från Aristoteles till dagens syn på klimakteriet i son bok Klimakteriet - besvärad eller befriad. Genom intervjuer har Ulrika fångat många aspekter som vi får höra om i det här avsnittet när hon möter Åsa Melin. Ulrika resonerar kring hur ska vi få en bättre klimakterievård i Sverige, hur man kan lyfta klimakteriet på arbetsplatser, risker med att identifiera sig med klimakteriet och fastna i det istället för att nyfiket blicka framåt. Avslutningsvis får vi höra om Ulrikas tankar kring sexualitet.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se

More Episodes