Truyện kể cho Bé

Share

Sự tích kèn môi

Từ đó, mỗi khi vui chơi, chàng lại mang chiếc kèn môi ra thổi, để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Dân bản Mèo cảm phục gương anh dũng của chàng nên cũng làm kèn môi để thổi. Và trong những cuộc hẹn hò của nam thanh nữ tú, họ lại dùng kèn môi thủ thỉ tâm tình... (Kể chuyện và hát ru 22/11/2021)

Từ khóa tìm kiếm : Sự tích kèn môi, cổ tích, hát ru, kể chuyện


More Episodes