Inre & Yttre Resor

Share

2. Om medialitet

I detta avsnitt pratar Benny Rosenqvist och Helena-Magdalena om medialitet. Medialitet är

ett vitt begrepp och man kan utveckla och arbeta med sin medialitet på olika sätt. Benny och

Helena-Magdalena berättar om hur de själva arbetar som medium. De berättar om olika sätt

att arbeta som medium; att kanalisera och att ha seans och hur man som medium kan hjälpa

människor med guidning och vägledning.


Producerat av Silverdrake Förlag.

Redaktör och Klippare: Marcus Blomgren marcus@silverdrakeforlag.se

More Episodes