Innovasjonslederen

del

Ta ledelsen i en næring i endring. Intervju med Hilde Tonne

Season 2, Ep. 5

Norge er under omstilling, og beveger seg mot en grønnere økonomi og et mer digitalisert samfunn. 

Endringene er skjedd allerede. Vi i byggenæringen må bare prøve å henge med. 

De som forstår endringene, kan ta ledelsen og få konkurransefortrinn. 

Men hva innebærer det å ta ledelse i en næring i endring?