Innovasjonslederen

del

Design for recycling: fremtiden er “sirkulær”. Intervju med Egil Hogna

Season 2, Ep. 6

Tradisjonelt har bade arkitekter og ingeniører hatt en forkjærlighet for “virgin materials”, materialer som aldri har blitt utnyttet før. I dag er begrep som “sirkulæritet” og “sirkulære løsninger” på full fart inn i byggenæringen. Det handler om å sikre gjenbruk av ressurser og materialer. Mange materialer egner seg ikke så godt til resirkulering… men aluminium er et slik materiale som kan brukes om og om igjen, utallige ganger og som kan bidra til en mer sirkulære byggenæring. Andelen av resirkulert aluminium i byggeprosjekter, kan og bør økes. Hvilke innovasjoner har vi idag som tillater det?


Hva kan arkitekter og rådgivere gjøre for å bidra til økt brukt av resirkulerte materialer?