Innovasjonslederen

del

Drift – Prosjektgapet! Intervju med Sigmund Stikbakke og Endre Engvik

Season 2, Ep. 10

Det oppleves et gap mellom drift og prosjekt. Behovene til drift er ofte ikke godt nok hensyntatt i prosjektfasen. Innsikt fra drift som kan være nyttig/avgjørende for prosjekteringsvalg er ikke å finne blant de prosjekterende. Enda driftskostnader er suverent størst i et byggs livssyklus, har byggeprosjekter ofte finansielle rammer som fremmer prioriteringer i prosjektet og som går på bekostning av effektivitet i fremtidige drift.

Fins det en løsning?

Helse Sør-Øst gjør viktige erfaringer her.