Share

cover art for I want to break free! Er du kuet av programvaren din? Intervju med Håvard Vasshaug.

Innovasjonslederen

I want to break free! Er du kuet av programvaren din? Intervju med Håvard Vasshaug.

Season 2, Ep. 11

Dagens arkitekter og ingeniører anvender stadig mer avansert programvare i deres arbeid.

Noen påstår at vi er blitt fullstendig avhengige av programvaren for å utføre arbeidet vårt og at programvaren kan bli et hinder til vår faglige utfoldelse.

Andre mener at vår generasjon bevitner starten av en ny æra, der digitale verktøy, design av arbeidsprosesser og ledelse smelter inn i hverandre slik vi aldri har opplevd før.

Hva har vi i vente? Må vi kunne «kode» for å ha full kontroll?

More episodes

View all episodes

 • 5. Vil ha flere proffe bestillere. Intervju med Baard Schumann

  18:52
  Det fins for mange uproffe bestillere som gjør at de blir veldig mye diskusjoner og man ender opp i rettsaker med entreprenører, og kanskje også med rådgivere. Er det å investere mer i bedre planlegging en del av løsningen? Hva betyr det i praksis? Hva er profilen til den gode bestilleren?
 • 4. Nordic Circular Hotspot. Intervju med Cathrine Barth

  23:44
  Nordiske land har de samme utfordringer når det kommer til bærekraftig utvikling. De er alle like dårlig tid, og det er logisk å tenke at disse land er tjent med å samarbeide. Men er dette mulig i Norden?... der alle liker å gjøre ting på hver sin måte? Og kan sirkulær økonomi bli temaet som vil samle Norden? 
 • 3. «Hva er det vesentligste i det jeg gjør?» Intervju med Janicke Garmann

  19:47
  Bærekraft handler om at det vi gjør i dag ikke skal begrense de som kommer etter oss. Dette fordrer ny praksis i byggenæringen. Uavhengig av hvilken rolle du spiller i byggenæringen, handler dette om å bli mer bevisst på det vesentligste i det du gjør... og gi slipp på resten.
 • 2. Møt BI senter for byggenæringen. Intervju med Prof. Ragnhild Kvålshaugen

  19:43
  I BAE næringen snakker man mye om å bli mer bærekraftig, om å jobbe mer digitalt, om å koordineres mer på tvers av fag og roller... Hør hva forskerne ved BI har funnet ut hittil om hva utfordringen i byggenæringen egentlig er, og hvordan næringen vil utvikle seg i de kommende år.
 • 1. AI og datadrevne selvprosjekterende ingeniører. Intervju med Janne Aas-Jakobsen

  21:10
  «Vi klarer ikke å produsere gode nok bygg.» Kompleksiteten i byggenæringen øker stadig, og mainstream svaret fra aktørene i næringen er å sette stadig flere rådgivere i sving, og forsøke desperat å takle utfordringer med koordinering og ledelse av svært kompleks tverrfaglig arbeid. Men løsningen kan ligge et helt annet sted.... der man ikke finner så mange ingeniører og rådgivere...
 • 12. Et gammelt bygg kan bli SMART på 1,2,3! Intervju med Gunnar Hansen

  25:32
  Det er mye snakk om proptech, men når planla du bruk av sensorer i ditt bygg sist?Mye gjenstår før sensorteknologi blir et normalt element i prosjektering, bygging og drift av våre bygg.Dagens innovasjonsleder påstår at dette er enklere enn man skulle tro.Og som vanlig... handler det om kunnskap. 
 • 10. Drift – Prosjektgapet! Intervju med Sigmund Stikbakke og Endre Engvik

  21:37
  Det oppleves et gap mellom drift og prosjekt. Behovene til drift er ofte ikke godt nok hensyntatt i prosjektfasen. Innsikt fra drift som kan være nyttig/avgjørende for prosjekteringsvalg er ikke å finne blant de prosjekterende. Enda driftskostnader er suverent størst i et byggs livssyklus, har byggeprosjekter ofte finansielle rammer som fremmer prioriteringer i prosjektet og som går på bekostning av effektivitet i fremtidige drift. Fins det en løsning? Helse Sør-Øst gjør viktige erfaringer her.
 • 9. Førindustrielle vs Moderne Byggesystemer- Zoomintervju med Trond Eide

  28:56
  Det er nesten en million hus i Norge som er bygget med førindustrielle byggesystemer.Disse er hus man lever “med”, snarere enn “i”. Disse husene har i seg kvaliteter og ressurser som kan bli tapt for alltid hvis man ikke har kunnskap om de byggesystemene som ble brukt da disse husene ble bygget.Hvor mye vet vi i 2021 om førindustrielle byggesystemer? Hva skiller dem fra moderne byggemetoder? Hva skjer når vi blander gamle og nye byggesystemer? Går det an å kombinere de to? I tilfelle hvordan?