Innovasjonslederen

del

Hva? Innovasjon i offentlige anskaffelser? Intervju med Johan Englund

Season 2, Ep. 6

Alle vet at det offentlige (Staten, Fylkeskommunene, Kommunene) har stor innkjøpsmakt. Kan denne makten virkelig brukes til å stimulere innovasjon i byggenæring? Veien går fra å spesifisere hva som skal anskaffes til å beskrive hvilket behov som skal dekkes. Men hvilken kompetanse må da innkjøperne i det offentlige ha for å vurdere innovative løsningsforslag? Og skjer dette allerede eller er det bare ønsketenkning?