Share

cover art for «Hva er det vesentligste i det jeg gjør?» Intervju med Janicke Garmann

Innovasjonslederen

«Hva er det vesentligste i det jeg gjør?» Intervju med Janicke Garmann

Season 3, Ep. 3

Bærekraft handler om at det vi gjør i dag ikke skal begrense de som kommer etter oss. Dette fordrer ny praksis i byggenæringen. Uavhengig av hvilken rolle du spiller i byggenæringen, handler dette om å bli mer bevisst på det vesentligste i det du gjør... og gi slipp på resten.

More episodes

View all episodes

 • 5. AI bidraget til det grønne skiftet - Intervju med Janne Aas-Jakobsen

  24:28
  Denne episoden ser på hvordan AI bidrar til det grønne skiftet og ser litt inn i fremtiden. Prosjektering av teknsike anlegg (ventilasjon, elektro, rør,...) i et bygg kjennetegnes av høy kompleksitet, samtidig som det er kjente faktorer (fysikk, tekniske krav, komponenter, ...) som spiller inn. En kunstig intelligens drevet robot som prosjekterer disse tekniske anlegg sies å kunne oppnå i snitt 20% reduksjon av komponenter, og 20% reduksjon av km med rør og kabler. I tilfelle funksjonskrav og rammebetingelser endres, kan AI robot prosjektere om det tekniske alnegget, mange ganger, mye raskere enn man kan gjøre manuelt. Er dette starten på fremtiden til byggenæringen?
 • 4. Tar sykkel for å påvirke byutviklingen -Intervju med Arild Tjomsland

  22:48
  Det er en utrolig tett link mellom byutvikling og mobilitet. Hva skjer med byene våre hvis man lar offentlig transport og sykkel sette premissene for byutvikling? Grønne tiltak på makronivå (by- og regionsplanlegging) og på individnivå (valg av sykkel og offentlig transport) bør insentiveres samtidig.
 • 3. Bærekraftlinkede lån - finans møter næringseiendom - Intervju med Marianne Storli og Isak Oksvold

  28:35
  Vi ser på bærekraftslinkede lån som begrep og på hvordan eiendomsutviklere kan bli påvirket av endringer i regelverk og marked (EUs taksonomi, bygningsenergidirektivet) når det gjelder finansiering av eiendom, og hvordan det påvirker oss til å gjennomføre prosjekter.
 • 2. Grønne skift status quo 2023 - mye rødt!

  32:35
  Sammen 2030 ble sendt ut på e-post til medlemmer av BAE-næringen i august 2023.Denne undersøkelsen skal gjentas årlig framover for å måle og se trender innenfor de 6 fokusområdene:Redusere og forebygge klimagassutslipp​Klimatilpasning​Bærekraftig bruk og vern av vann- og marine ressurser​Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning​Forebygging og kontroll av forurensning​Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemHovedfunn blir drøftet i denne episoden
 • 1. Om å akselerere med det grønne skiftet! Intervju med Karina Nilsen.

  20:44
  Mange jobber hardt med å ta hensyn til bærekraft i forretningen. Men det går fortsatt tregt med det grønne skiftet i norske byggenæring. Karina Nilsen deler sine tanker om hvordan vi kan akselerere sammen. 
 • 5. Vil ha flere proffe bestillere. Intervju med Baard Schumann

  18:52
  Det fins for mange uproffe bestillere som gjør at de blir veldig mye diskusjoner og man ender opp i rettsaker med entreprenører, og kanskje også med rådgivere. Er det å investere mer i bedre planlegging en del av løsningen? Hva betyr det i praksis? Hva er profilen til den gode bestilleren?
 • 4. Nordic Circular Hotspot. Intervju med Cathrine Barth

  23:44
  Nordiske land har de samme utfordringer når det kommer til bærekraftig utvikling. De er alle like dårlig tid, og det er logisk å tenke at disse land er tjent med å samarbeide. Men er dette mulig i Norden?... der alle liker å gjøre ting på hver sin måte? Og kan sirkulær økonomi bli temaet som vil samle Norden? 
 • 2. Møt BI senter for byggenæringen. Intervju med Prof. Ragnhild Kvålshaugen

  19:43
  I BAE næringen snakker man mye om å bli mer bærekraftig, om å jobbe mer digitalt, om å koordineres mer på tvers av fag og roller... Hør hva forskerne ved BI har funnet ut hittil om hva utfordringen i byggenæringen egentlig er, og hvordan næringen vil utvikle seg i de kommende år.