Innovasjonslederen

del

AI og datadrevne selvprosjekterende ingeniører. Intervju med Janne Aas-Jakobsen

Season 3, Ep. 1

«Vi klarer ikke å produsere gode nok bygg.» Kompleksiteten i byggenæringen øker stadig, og mainstream svaret fra aktørene i næringen er å sette stadig flere rådgivere i sving, og forsøke desperat å takle utfordringer med koordinering og ledelse av svært kompleks tverrfaglig arbeid. Men løsningen kan ligge et helt annet sted.... der man ikke finner så mange ingeniører og rådgivere...