Innovasjonslederen

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere. 

De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design... 


BIs Senter for byggenæringen treffer disse folk, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.