Inga beiga morsor

Share

50. Lösningen på alla era relationsproblem?! Anknytningsteorier

https://sofacompany.com/ingabeigamorsor


Hur fungerar man i en relation? Vad grubblar man över och vad blir man irriterad på? Vad bottnar ens bekräftelse och närhetssökande i? Avgör de första levnadsåren resten av ens liv? Ja psykologerna menar ju det! Även kallat ”anknytningsteorier”. Vilken av de 4 grupperna tillhör Melina och Ellinor? 


1. Trygg anknytning.

2. Otrygg Undvikande. 

3. Otrygg Ambivalent. 

4. Otrygg Desorienterad.


Göttegömmorna tycker att det här är LÖSNINGEN på många problem i ens relationer och barnuppfostran. Och dem benar ut deras egna uppväxter och hur dem blev behandlade som barn. Men också hur dem beter sig med nuvarande som gamla kärleks- och vänskapsrelationer. 


⁃ Varför gjorde Ellinor om testet 8 gånger?

⁃ Ett av svaren var chockartat!

⁃ Påverkar det här göttegömmornas sätt att uppfostra sina egna barn? På vilket sätt?

⁃ Kan man ändra sin anknytningstyp? Varför skulle man vilja det? 

⁃ Melina ska åka på en hemlig roadtrip! 

⁃ Ellinor vill flytta till Sydafrika nu pronto!


Kan ni inte vänta till nästa torsdag eller vill ställa en lyssnarfråga? Gå in på Instagram och följ Ellinor och Melina på: 

@ingabeigamorsor 

@melina.criborn

@ellinorlofgren 

.

‘Inga Beiga Morsor’ är producerad av Silverdrake Förlag via Acast

www.silverdrakeförlag.se


Klippare:

Patrik Sundén

@patriksunden


Redaktör:

Marcus Tigerdraake, marcus@silverdrakeforlag.se

@marcustigerdraake


Koordinator: 

Victoria Tigerdraake, victoria.tigerdraake@silverdrakeforlag.se

@victigerdraake

More Episodes