Ine og Dags Podcast

6/23/2020

UKOM: Pasient- og brukersikkerhet

Ukom – hva er det?Ukoms oppdrag følger avLov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.Formålet er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.Ukom skal bidra til økt sikkerhet for pasienter, brukere, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten.BakgrunnRundt 2010 fremmet pårørende som hadde opplevd å miste et familiemedlem et behov for en «havarikommisjon» for helsevesenet. I denne forbindelse ble Pårørendegruppen etablert for å sette søkelys på pasientsikkerhet og åpenhet rundt uønskede hendelser.Initiativet fra de pårørende fikk stor politisk oppmerksomhet. I 2013 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.Arianson-utvalget leverte i november i 2015 sin rapport: «NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene». Regjeringen fulgte opp utredningen ved å fremme forslag til lovvedtak i Proposisjon 68 L (2016-2017).Den 1. juni 2017 vedtok Stortinget «Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten».I desember 2017 bestemte regjeringen at Ukom skulle legges til Stavanger. Pål Iden ble i mai 2018 utnevnt til direktør i Ukom, og arbeidet med å etablere Ukom startet opp.Ukom har vært operativ siden 1.5.2019.Ukom ledes av Pål IdenPål har i en årrekke arbeidet som praktiserende lege og som leder, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fra 2006 og fram til 2016 arbeidet han i rollen som fylkeslege, med tilsyn og rådgivning overfor helse- og velferdstjenesten, først i Telemark, og senere i Rogaland. I perioden 2016 til 2018 hadde han sitt virke som assisterende fagdirektør i Helse Vest, med ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten på regionalt nivå. Han har utdanning som lege og er spesialist i samfunnsmedisin. Pål ble i mai 2018 oppnevnt som direktør og dermed leder for oppbyggingen av Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten.
6/15/2020

Englenes advokat ....

Her blir det Krekar-snakk, nazifrisør-snakk og ikke minst tuba-snakk. Og mye mer. Gjest i denne episoden er Brynjar Nielsen Meling (født 29. mai 1967). Han er en norsk advokat.Meling er mest kjent som forsvarer for mulla Krekar. Han har også vært forsvarer i en lang rekke større straffesaker. Han var i Gulating lagmannsrett, i NOKAS-sak, forsvarer for den lokale Stavangermannen, som i etterkant av ranet stilte boligen til disposisjon for ranerne.Han var videre forsvarer for en av de tiltalte i norgeshistoriens første terrorforbunds sak. Han har vært forsvarer i en rekke menneskehandelsaker.Utenom Mulla Krekar-saken, er de mest profilerte forsvareroppdragene, Christoffer-saken, hvor Meling bistod stefaren. Meling er også forsvarer i norgeshistoriens første gjenopptakelsessaker til ugunst for tiltalte, Kristin-saken.Meling er tidligere frelsesarmésoldat. Fordi noen hadde problemer med å lære hans rolle som advokat og hans engasjement i Frelsesarmeen, valgte Meling å melde seg ut av Frelsesarmeen. Flere hadde truet med å slette fredsarmeen fra sitt testamente, og Meling ville ikke ha hans engasjement som advokat skulle gå ut over den organisasjonen han var oppvokst i. Flere familiemedlemmer av Brynjar Meling er fortsatt medlemmer i Frelsesarmeen, bl.a. hans bror Jostein Nielsen.Meling er fortsatt aktiv musikant. Han har bl.a. ​​spilt tuba med Reidar Larsen og Terje Tysland.Meling er gift og har fire barn. Han stemmer vanligvis for det konservative partiet, men stemte blankt i 2003 som et resultat av at partiet ble med de andre partiene for å kreve å repatriere Mullah Krekar.Han var soldat fra Frelsesarmeen til 2003 da han trakk seg for ikke å bli en byrde for organisasjonen som et resultat av sitt arbeid som advokat og forsvarte kontroversielle figurer.Han ble kjent over natten etter å ha blitt utnevnt til offentlig forsvarer av Mullah Krekar, og har siden også arbeidet med en rekke andre høyprofilerte saker, hovedsakelig saker direkte rettet mot norske kommersielle og politiske interesser. Han er kjent for spesielt å forsvare innvandrere og muslimer som er mistenkt for ulike straffbare forhold.
6/5/2020

Sex, kjærlighet og samliv.

Season 1, Ep. 31
De fleste av oss har lest hans spalte i avisen. Om samliv, sex og kjærlighet. Frode Thuener psykolog. Siden 2008 har han vært ansatt som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, med sosiale relasjoner i familien og arbeidsliv som sentrale interesseområder.Han har også en deltidspraksissom psykolog og parterapeut ved Fana psykoterapisenter. Denne har han hatt siden slutten av 1990-tallet. Siden 2006 har han i tillegg hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet, et helgebilag til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen.Tidligere har han vært ansattsom professor og direktør ved Hemil-senteret ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og professor ved Nordiska Hälsovårdhögskolan i Gøteborg. Han har dessuten hatt bistillinger knyttet til henholdsvis Norges forskningsråd som forskningsleder for Program for Mental Helse, som spesialpsykolog ved Samlivssenteret ved Modum Bad, og spesialpsykolog ved Center for familieudvikling i København.Som fagbokforfatter har hantil nå utgitt seks bøker, blant annet «Utro. Om kjærlighetens bakgater» (2006), «Kunsten å være voksen» (2011) og Harde fakta om livet, døden og kjærligheten» (2018). Han har også bidratt med kapitler til en rekke andre bokutgivelser, blant annet til «Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer (2000), «I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv» (2006), «Krevende livserfaringer og psykisk helse» (2016), «Håndbok i parterapi» (2017) og «Helsens sosiale røtter» (2019).Han har også vært faglig ansvarligfor fire populærvitenskapelige TV-serier i NRK: «Vårt indre liv» (1999), «Barndommens rike» (2004), «Vendepunkt» (2006) og «Vendepunkt 2» (2009). Han har i tillegg deltatt som fagperson i flere andre TV-produksjoner, og har ellers vært intervjuet i ulike TV- og radiokanaler, aviser og magasiner flere hundre ganger.Som foredragsholder og formidlerhar han de senere årene hatt et utstrakt samarbeid med musikere, dansere og skuespillere, med forestillinger på ulike kulturscener, blant annet i Kulturkirken Jakob og på Sentrum Scene i Oslo, samt Den Nasjonale Scene og Ole Bull Scene i Bergen. I samarbeid med parterapeutog skribent Bjørk Matheasdatter, er han for øvrig ansvarlig for Relasjonsskolen.no som blant annet tilbyr parkurset «Livet sammen».
6/4/2020

"I can't breathe!"

Season 1, Ep. 30
"I can’t breathe..."Dette blir en spesiell episode. Vi har egentlig ikke en gjest i studio denne gangen. Gjesten vi hadde planlagt har avlyst. Grunnen kommer vi tilbake til. Men vi har et tema.Vi ser alle med skrekk på det som skjer i USA. George Flyod, en 46 år gammel sort amerikaner, ble sist uke drept av politiet for åpent kamera i Minneapolis.En visstnok falsk 20 $ seddelvar bakgrunnen. Demonstrasjonene raser nå over hele USA.NRK (CNN/NBC analyse) Tallene viser at politiet i Minneapolis har brukt forskjellige former for kvelertak 428 ganger siden 2012. Det innebærer at de har brukt teknikken rundt en gang i uken i gjennomsnitt. 14 prosent av dem som ble tatt kvelertak på, mistet bevisstheten.65 prosent – nesten to tredeler – av dem som ble tatt kvelertak på, var svarte. Det er til tross for at bare 19 prosent av innbyggerne i Minneapolis er svarte.Hva sier dette om hvilke personer som havner i politiuniform? Og hvilken utdanning politiet i USA har som ballast i jobben sin?I USA tar det 3 måneder å bli politi. I Norge tar det 3 år.«We must dominate the battle space» sier en av Donald Trums militære rådgivere. Gatene i USAs storbyer betraktes altså som battle space – slagmark.President Trump sier at demonstrantene må respektere lov og orden. Men det er jo nettopp lov og orden de som protesterer ber om.Uroen og demonstrasjonene sprer seg nå til Paris og London og andre steder i verden.I Norge er det tillyst demonstrasjoner i flere byer på lørdag.Over 15.000 personer har varslet at de vil delta i demonstrasjonen utenfor USAs ambassade i Oslo fredag.– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness tilKlassekampen.Arrangørene bak demonstrasjonene i Bergen og Trondheim har også fått beskjed fra henholdsvis kommunen og politiet om at forsamlinger på over 50 personer vil anses som brudd på smittevernreglene.Opprinnelig skulle 5.000 personer møtes på Festplassen i Bergen fredag. Politiet fremhever at de likevel ikke kommer til å stanse en demonstrasjon så lenge smittevernreglene overholdes.En av de som har planlagt demonstrasjonen i Stavanger nå på lørdag er Latifa Anda.Latifa Anda er en somaliskfødt norsk kvinne, gründer og internasjonal forretningsutvikler. Hun har lang erfaring i Europa, Midt-Østen og Afrika. Hun er mor til to, skribent og foredragsholder, blant annet på TedX.Hun snakker engelske, norsk og tolv arabiske dialekter. Hun er utdannet i økonomi og forretningsadministrasjon fra Universitetet i Stavanger.Hun skulle vært vår gjest i denne podcasten. Men hun har meldt avbud. Men hun hun har gitt oss tillatelse til å dele lyden av en film hun la ut på Facebook torsdag 4. juni. Hun er sint - fordi myndighetene begrenser antallet som kan delta i demonstrasjonen til 50 personer.Det er lett å forstå myndighetens begrunnelse for dette.Men budskapet hun har i sin video synes vi er viktig å få fram. Det handler om hvordan en svart person opplever rasismen i vår egen by.Hun står selv inne for det hun sier her.