Ideella samtal

I en ny poddserie pratar vi med spännande personer om olika perspektiv på ideellt engagemang. I tre avsnitt möter Volontärbyråns Emelie Edin en forskare, en ideell organisation samt två volontärer. Bland annat får du inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändras över tid.