Share

cover art for Din guide til å velge BPA-leverandør

Humana Innsikt

Din guide til å velge BPA-leverandør

Vi har laget en podcastepisode for å hjelpe deg som skal velge ny BPA-leverandør, uavhengig av om du kan eller ønsker å velge Humana omsorg og assistanse. Dersom du ønsker å komme i gang med en assistanseordning på vegne av deg selv eller en annen person er dette episoden du bør lytte til i dag. Vi guider deg gjennom spørsmålene du bør stille for å sikre at du velger riktig leverandør til din assistanseordning. Listen kan du også laste ned fra våre nettsider. I tillegg forklarer vi i podcastepisoden hvordan en bytteprosess foregår, for deg som allerede har en leverandør.

I episoden hører vi Jon Torp, divisjonsdirektør for BPA i Humana omsorg og assistanse, Eivind Collin, inntaksleder, og Karianne Erlandsen, kommunikasjonsrådgiver i Humana omsorg og assistanse.

More episodes

View all episodes

 • Branner i barnevernet er et rop om hjelp.

  34:48
  Ildspåsettelser som streames og legges ut på direkten i sosiale medier har blitt hverdagskost i norske barnevernsinstitusjoner. Men, selv om brannvern nå er blitt en del av den daglige rutinen for de ansatte, er de vel så opptatt av hvorfor ungdommene tenner på.   Bare i 2022 ble det registrert nesten 70 branner i norske barnevernsinstitusjoner, langt over en dobling i forhold til to år før. Det viser tall fra Barne- og familiedirektoratet, publisert på nrk.no tidligere i år. I Humana omsorg og assistanse går brannene under navnet “Snapchatbranner”.   Der har de sett flere eksempler på at ungdommene livestreamer brannene i grupper på sosiale medier etter at de har tent på. Uten at de voksne som er på institusjonen ser det, tenner de på, i rom hvor de kan stikke seg bort, som på badet, soverommene sine eller i boder. Noen ganger har de på forhånd teipet over brannvarslere eller koblet dem fra, slik at brannen ikke varsles.
 • Er politiet barnevernets forlengede arm?

  25:29
  Barnevernsinstitusjoner må samarbeide bedre med politiet for å unngå farlige og truende hendelser. Det mener politiadvokat Kai Spurkland i Oslo Politidistrikt og Kjeld Christian Fjeldvig fra Humana omsorg og assistanse. Hver dag opplever ansatte i norske barnevernsinstitusjoner truende situasjoner.  Det som skjer oftest er trusler, både om at ungdommene skal skade seg selv eller de ansatte. I enkelte tilfeller kan de også true de barnevernsansatte med at de skal gjøre noe med familien deres, at de skal skade barna deres eller til og med drepe dem, forteller Kjeld Christian Fjeldvig.  I enkelte tilfeller gjør ungdommene alvor av truslene og utageringen blir fysisk og voldelig. De kan knuse vinduer på hus eller biler eller slå inn dører, og i enkelte tilfeller kan de skade enten seg selv eller andre. Om du likte episoden og ønsker å vite mer om temaet, kan du klikke her for å tilgang til alt innholdet på våre nettsider: https://www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/humana-innsikt/ma-samarbeide-bedre/
 • Er statlig overtakelse av BPA-ordningen den beste løsningen?

  22:44
  Ulikhetene mellom BPA-tilbudet i norske kommuner er så store at staten må overta administreringen av ordningen. Det mener forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik. Organiseringen av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal om kort tid opp til behandling i Stortinget. Burde staten skal overta ansvaret for BPA-ordningen? I denne episoden hører du Tove Linnea i samtale med stortingsrepresentant Tove Elise Madland, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.Om du likte episoden og ønsker å vite mer om temaet, kan du klikke her for å få tilgang til alt innholdet på våre nettsider: https://www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/humana-innsikt/staten-ma-overta-bpa-ordningen/
 • Får barnevernsbarna det tilbudet de har krav på?

  45:09
  OBS! Dette er en livepodkast som ble tatt opp under et arrangement i Arendalsuka 2022, så lyden kan være noe annerledes enn i en studiopodkast, og har litt støy på grunn av kraftig nedbør.– En ROBEK-liste for barnevern handler ikke om å overkjøre kommunene, men staten har en plikt til å sørge for at alle barn i Norge har et godt liv. Det er en ansvarliggjøring av staten å også ha et overordnet ansvar for å sjekke at kommunene gjør det de skal, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Thorsvik, i denne podkastepisoden.Thorsvik og stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, er enige i at en liknende ordning som for ROBEK-ordningen for økonomi kan være nyttig også i barnevernet hvis kommunene ikke klarer å gi det tilbudet barna har krav på. Under Arendalsuka møttes politikerne i debatt med Humanas divisjonsdirektør for barnevern, Rune Midtgård, og her får du høre hele samtalen.Om du likte episoden og ønsker å vite mer om hvordan de mener institusjonstilbudet vil bli i fremtiden, kan du klikke her for å få tilgang til alt innholdet på våre nettsider: https://www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/humana-innsikt/politikere-vil-ha-egen-robek-liste-for-barnevern/
 • BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen

  18:14
  BPA-ordningen fungerer dessverre ikke etter intensjonen, mener Jon Torp, divisjonsdirektør for BPA i Humana omsorg og assistanse. I denne podcastepisoden tar vi for oss BPA-arbeidsledernes opplevelser av ordningen - dokumentert gjennom den store undersøkelsen BPA-barometeret. Undersøkelsen avdekket store og alvorlige mangler ved BPA-tilbudet rundt om i landet.
 • Forvaringsdømte på prøveløslatelse - og hva så?

  40:13
  OBS! Dette er en livepodkast som ble tatt opp under et arrangement i Arendalsuka 2022, så lyden kan være noe annerledes enn i en studiopodkast.TV 2 satte i vår fokus på at 18 forvaringsdømte sitter prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet. På de 20 årene ordningen har eksistert, har den kostet staten over én milliard kroner. Og ordningen har aldri blitt evaluert. Dette har ført til debatt. Humana er en av leverandørene av slike tjenester til Kriminalomsorgen. Hvor fører denne debatten oss? Hvilke tjenester ønsker vi i fremtiden? I denne podkastepisoden diskuteres temaet mellom stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant Ingunn Foss (Høyre), stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Senterpartiet),  assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, og virksomhetsleder i Humana omsorg og assistanse, Marita Fiksdal.Vil du vite mer om temaet eller se filmopptak av samtalen under Arendalsuka, kan du klikke her: https://www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/humana-innsikt/apner-for-sikkerhetshjem/
 • Er det riktig å plassere ungdom med rusproblemer i barnevernsinstitusjon?

  38:07
  OBS! Dette er en livepodkast som ble tatt opp under et arrangement i Arendalsuka 2022, så lyden kan være noe annerledes enn i en studiopodkast.Ungdom med rusproblemer blir sendt som “pingpongballer” mellom ulike institusjoner uten å få den hjelpen de trenger. Tilbudet er for fragmentert og det er uklart hvem som egentlig har ansvaret. Gjennomføring av rusreformen og bedre samhandling mellom ulike etater må til, mener helsepolitiker Sandra Bruflot (H). Er det riktig å plassere ungdom med rusproblemer i barnevernsinstitusjon? Hvordan bør samarbeidet mellom barnevernet og helsevesenet fungere? I denne podkastepisoden diskutererSandra Bruflot, stortingsrepresentant (H) og Eivind Kjønsvik, institusjonsleder i barnevernsdivisjonen i Humana omsorg og assistanse sammen med avdelingsleder Nina Skjersåker, temaet.Vil du vite mer om temaet eller se filmopptak av samtalen under Arendalsuka, kan du klikke her: https://www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/humana-innsikt/mer-samarbeid-ma-til/
 • Funksjonshemmede får ikke den hjelpen de trenger

  44:22
  OBS! Dette er en livepodkast som ble tatt opp under et arrangement i Arendalsuka 2022, så lyden kan være noe annerledes enn i en studiopodkast.Får de som trenger det, den BPA-en de trenger? Fungerer ordningen etter intensjonen?En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Norges Handikapforbund og Humana omsorg og assistanse, avdekker stor misnøye med BPA-ordningen slik den er i dag. Svært mange av mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) sier de ikke får den hjelpen de har behov for eller ønsker, og et stort flertall mener livskvaliteten deres ville vært høyere hvis de hadde fått innvilget flere timer med assistanse.I denne episoden ser vi på funn fra årets viktigste BPA-undersøkelse sammen med Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Elise Madland, stortingsrepresentant (Arbeiderpartiet), Hassan Nawaz, fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre (Høyre), Lene Langemyr, varaordfører (FRP) og Jon Torp, direktør for BPA i Humana omsorg og assistanse.Vil du vite mer eller se filmopptak av samtalen under Arendalsuka, kan du klikke her: https://www.humananorge.no/brukerstyrt-personlig-assistanse/bpa-barometeret/
 • Hvordan snakke med ungdommen om deling av nakenbilder?

  45:10
  OBS! Dette er en livepodkast som ble tatt opp under et arrangement i Arendalsuka 2022, så lyden kan være noe annerledes enn i en studiopodkast.Mer enn én av ti ungdommer har delt et nakenbilde - hva får barn og unge til å utsette seg for dette?I økende grad tar også barn seksuelle bilder av seg selv i bytte mot penger eller produkter. Hvordan kan vi voksne oppdage at det skjer? Hvordan kan vi snakke med dem om det? Og hvor finnes det hjelp å få når situasjonen har blitt uhåndterlig? I denne episoden hører du to politioverbetjenter fra Kripos i samtale med fagpersoner fra Humanas barnevernsvirksomhet for SSA (skadelig seksuell atferd). Vil du vite mer om temaet eller se filmopptak av samtalen under Arendalsuka, kan du klikke her: https://www.humananorge.no/barnevern/skadelig-seksuell-atferd/nakenbilder-og-ssa/.