Hør Her! av Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blads Hør Her! tar for seg aktuelle saker og personer i nyhetsbildet.

Torgrim Bakke