HOCKEYSNACK - På ett annorlunda sätt

Share

#24 Markus Korpinen - Samtal med en förbundskapten

Season 1, Ep. 24

Vad innebär det att arbeta som hockeykonsulent och förbundskapten? Vad krävs, vilka utmaningar finns, vilka är de vanligaste invändningarna ”från sidan”?

Intressanta reflektioner och insikter från ”insidan” på svenska hockeyförbundet 

Trevlig lyssning!