Share

cover art for Episode 7 - "Unge kristne og forholdet til bibelen" med Roald Zeiffert

HLT-podcasten

Episode 7 - "Unge kristne og forholdet til bibelen" med Roald Zeiffert

Season 1, Ep. 7

Annka og Bjørnar tar en prat med Roald Zeiffert som er stipendiat på HLT. Han har gjort en stor undersøkelse om unge kristne, og i denne episoden snakker vi om Roalds forskning på hvordan unge kristne sitt forhold til bibelen er og hva det har å si. Han deler sine funn inn i tre kategorier, der han blant annet ser at det er en korrelasjon mellom hvor mye en leser i bibelen og utvikling av konservativ teologi, og at det for mange er lovsang som er den viktigste kilden til teologisk formasjon.

More episodes

View all episodes

 • 10. Episode 10 - «En bedre verden» med Dag Inge Ulstein

  44:32
  Vi har fått besøk av Dag Inge Ulstein, stortingspolitiker og tidligere statsråd fra KrF, og snakker om hvordan det er å være leder og politiker med en brann for å forandre verden, og bety en forskjell. Hvordan kan vi som kristne ledere være med å skape en bedre verden? Hvorfor ble han ikke popstjerne? Og hvor var han da han fikk telefonen fra statsministerens kontor?
 • 9. Episode 9 - «Helbredelse» med Øyvind Gaarder Andersen

  44:32
  Bjørnar tar en prat med førstelektor på HLT Øyvind Gaarder Andersen om et tema som det ikke snakkes om så mye lenger, nemlig helbredelse. I denne episoden får du høre noen av hans egne opplevelser, refleksjoner og erfaringer - et inspirerende vitnesbyrd det er verdt å få med seg.
 • 8. Episode 8 - "Finnes det en bibelsk ledelsesmodell?" med Truls Åkerlund

  41:19
  Finnes det en bibelsk ledelsesmodell? Truls Åkerlund er førsteamanuensis på HLT og forsker på ledelse. I flere forskningsartikler har han sett på hva vi kan lære av bibelen om ledelsesmodeller, idealer, fallgruver og trender.Leadership in Corinth: https://www.regent.edu/acad/global/publications/jbpl/vol6no1/full.pdfSon, sent and servant:https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/9To live lives worthy of Godhttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/193979091600900103
 • 6. Episode 6 - «Bibelsyn» med John Daniel Andersen

  47:01
  Annka og Bjørnar tar en prat med høyskolelektor og stipendiat på HLT John Daniel Andersen om bibelsyn. Har man et bibelsyn selv om man bare leser det som står der? Hvilke forskjellige bibelsyn finnes egentlig? Hvordan forklarer man et konservativt og liberalt bibelsyn? Hva er egentlig forskjellen?
 • 5. Episode 5 - "Sklir frikirkeligheten i en liberal retning uten at vi snakker om det?" med Andreas Masvie

  47:45
  Andreas Masvie er journalist i Minerva og har skrevet en artikkelserie om "Den nye kristendommen", et prosjekt med støtte fra Fritt Ord. I disse artiklene hevder han at den norske frikirkeligheten ubevisst sklir i en liberal retning uten at vi snakker om det. Han begrunner dette med fire faktorer, der en av disse er et indre undervisningsvakuum - et spennende poeng for HLT som utdanner fremtidige pastorer, men også for kristne i alle sammenhenger. Vi tar en prat med Andreas om hans analyse, om hvor vi er og hvor vi er på vei.
 • 4. Episode 4 - "Kristent samfunnsengasjement" med Ingunn Ulfsten

  48:28
  Det nærmer seg valg og i den anledning slår vi av en prat om det å engasjere seg i samfunnet med generalsekretær i Krf Ingunn Ulfsten. 
 • 3. Episode 3 - HLT-konferansen spesial: "Orestes historie" med Oreste Pesare

  01:04:22
  HLT-konferansen spesial: I denne episoden blir vi kjent Oreste Pesare, tidligere global leder for den karismatiske bevegelsen i den katolske kirke.