Hjemflytterpodden

Hjemflytter Audun Mortensen prater med folk for å bli klokere på hjembyen Askim og Indre Østfold, etter 15 år på flyttefot.

Hva er et godt sted å bo? Går by og land hand i hand?


Utgis med støtte fra Fritt Ord.

www.audunmortensen.com