Historiepodden

Share

Ur arkiven: Hunter S. Thompson (nr 157)

Vi återvänder till juni 2017 och friskar upp minnet av Hunter S Thompson, den amerikanske journalisten och författaren som sökte sanningen om USAs själ. Under den jakten passade han på att bada i droger, skjutvapen och excentricitet. Han skapade den sk gonzojournalistiken som kastar objektiviteten överbord och istället har en synnerligen subjektiv attityd till det som undersöks och beskrivs. Det här var ett liv totalt fjärran från vanlighetens småputtrande tillvaro.

More Episodes