Share

Een bijzondere vondst in een Duits kerkje

Het Middelrijns altaar

Deze twee luiken maakten deel uit van een altaarstuk. Het middengedeelte is verloren gegaan. Wanneer het altaar is geopend, zijn de binnenzijden van de vleugels met daarop taferelen uit het leven van Maria te zien. Met h