HELT GRØNN

Hilde Lekven, partner i InterSearch og hennes faste makker, Andreas Friis, Gründer og CEO i Sustainability HUB har gått sammen for å lage en podkast med mening, om bærekraft, fornybarindustrien og det grønne skiftet. Næringslivet må gå i front og drive det grønne skiftet. Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse er en sentral barriere for deler av norsk næringsliv i møte med den enorme transformasjonen vi står overfor. I denne podcasten skal vi bidra til å dele kunnskap. Vi inviterer bærekrafteksperter og ledende norske virksomheter innen det grønne skiftet til å hjelpe oss å forstå hva som skjer i næringslivet, hvordan vi alle kan bidra.

Dette er en produksjon i regi av InterSearch Norge i samarbeid med Sustainability Hub Norway – også kjent som S-HUB.

InterSearch Norge er et ledende Executive Search selskap, ett av våre spesialområder er rekruttering av alle typer ledere til bedrifter som trenger kompetanse innen bærekraft, energi- og fornybarsektoren. S-HUB er et av Norges ledende kunnskapnettverk for bærekraftig business med over 120 av Norges største og beste bedrifter på bærekraft som partnere. S-HUB setter søkelys på strategisk og praktisk bærekraft med virksomhetene i fokus, og tilbyr deltakelse i en rekke undernettverk.

Hilde Lekven

Hilde er partner i InterSearch og Agile Interim. Hun jobber med Executive Search, Interimledelse, Management Audits, Styrerekruttering og Strategisk Rådgivning. Hun har 18 års erfaring fra rekrutteringsbransjen, har omfattende styrekompetanse og har vært medlem i flere valgkomiteer. Hilde har hatt sentrale lederposisjoner i privat og offentlig sektor. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger og en MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hilde er også med-programleder i podcasten Uten Filter, en podcast om ledelse, rekruttering og arbeidsliv.

Andreas Friis

Andreas er Gründer og Executive Chair for Sustainability Hub Norway (S-HUB). S-HUB er et av Norges ledende kunnskapsnettverk for bærekraftig business med over 120 av Norges største og beste bedrifter på bærekraft som partnere. Han har tidligere jobbet med bærekraft i Toronto, Canada, har vært gründer for ulike initiativer i Norge og har sittet i en rekke styrer – både for NHH, Akademikerne og Econa. Andreas er utdannet M.Sc i Økonomi og Administrasjon (Siviløkonom) fra NHH i Bergen, og har i tillegg en Bachelor i Sammenliknende Politikk fra UiB.