HealthTalk

del

Helse kan bli den tredje store norske eksportnæringen - men da må Norge bli bedre til å tiltrekke seg investeringer fra legemiddelindustrien

Season 3, Ep. 3

Den internasjonale legemiddelindustrien investerer 10 ganger mer i Danmark enn i Norge. Samtidig er antall kliniske studier halvert i Norge de siste 10 årene; målt etter bruttonasjonalproduktet bruker Norge halvparten så mye penger på legemidler som gjennomsnittet i OECD og norske pasienter venter lengre på innovative legemidler enn pasienter i mange land vi sammenligner oss med.

Vi snakker med

Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics

Mario Klesse er daglig leder for norgesenheten i Janssen

Kirsti Nyhus, norgessjef i AbbVie

Flere episoder