Hälsosnack med Lotta och Victoria

Share

253 Forskningsspaning med Peter Martin - De komplexa sambanden mellan SIBO och många sjukdomar!

I det här avsnittet forskningsspanar vi tillsammans med Peter Martin. Peter är läkaren och medicine doktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade Funmed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Idag pratar vi om en ny stor studie som heter Show Me What You Have Inside—The Complex Interplay between SIBO and Multiple Medical Conditions—A Systematic Review.


SIBO står för small intestinal bacterial overgrowth och innebär en överväxt av bakterier i tunntarmen. Det kan innebära en mängd ohälsoproblem eftersom tunntarmen bl.a. är ytterst kritisk för näringsupptaget och en stor del av vårt immunförsvar är lokaliserat där. Peter går igenom hur forskningsstudien visar på kopplingar till en mängd sjukdomar - inte bara tarmsjukdomar som t.ex. Crohn’s utan också hudsjukdomar som rosacea, neurologiska sjukdomar som Parkinson’s, hjärt- och kärlsjukdomar som djup ventrombos och ateroskleros (åderförkalkning), cystisk fibros, fetma och fettlever, bukspottskörtelinflammation, sköldkörtelsjukdom, autism -  ja, bara för att nämna några! 


Länk till studien hittar du här:


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9824151/ 


Här är mer information om Peter Martin och Funmed: https://www.funmed.se More Episodes