Grenland Friteater

del

VIRUS -en fuge

Season 1, Ep. 7

VIRUS-en fuge er skrevet av den fantastiske, nylig Hedda nominerte Fredrik Brattberg. Stykket handler om, ja, nettopp, virus, og er skrevet i korona tiden.

Forfatteren er også komponist. Det fascinerende med hans form er at han har skapt en helt særegen måte å bygge opp sine teaterstykker på, basert på musikalske, kompositoriske prinsipper. Tekstene hans består av korte setninger, ofte beskriver han absurde situasjoner som gjentar seg i ulike varianter ettersom stykket skrider fram. Resultatet er humoristiske og etterhvert foruroligende tekster som utvikler seg på overraskende vis.

Om VIRUS- en fuge sier Brattberg:

I Prosessen av Kafka er det en kjent historie om portvokteren. Portvokteren vet hva som er fremfor ham, men ikke bakom. Bakom er nok en portvokter, og denne vet videre om portvokteren fremfor seg, men heller ikke han vet hva som er bakom sin egen port. Spredningen av et virus kan foregå på et liknende vis, den siste som har blitt smittet vet om de øvrige smittede, den vet om de som har gått fremfor ham, men ikke de som smitten senere vil berøre. I Virus er det ikke en serie portvoktere, men en serie modellhus, og man får en historie om hvordan et virus sprer seg på tvers av hierakier, og om hvem som vet hva og hvem som har makt til å gjøre hva.