Gator och torg i Göteborg

Share

Vårväderstorget

Season 2, Ep. 23

Vårväderstorget invigdes 1958. Men hur såg det ut här före torget? Varför heter det Vårväderstorget? Varför ser torget ut som det gör? Och har kyrkan verkligen en “extrem utformning”? Följ med göteborgskännaren Mattias Axelsson och programledaren Malin Fricke till södra Biskopsgårdens centralpunkt.


Bli gärna månadsgivare på patreon.


Litteratur som använts:

"Biskopsgården - beskrivning av en stadsdel" (2008)

"Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. Del 2, 2000"

"Upptäck Hisingen"