Gator och torg i Göteborg

Share

Södra vägen

Season 5, Ep. 67

Södra vägen går knappt två kilometer söderut från Bältesspännarparken till Liseberg. Förr var det den södra landsvägen, under senare en slumrande bakgata. Följ med genom historien.

Litteratur:

"Biskopsvillan"

"Kulturmiljöbeskrivning - Krokslätt"

"Trafikstrategi för Göteborg"

"Var låg gamla allén?"

"Södra vägen: Centrums sovande boulevard vaknar upp"

"Göteborgs etnografiska museum"