Gator och torg i Göteborg

Share

Radiotorget

Season 6, Ep. 86


Dags för ytterligare ett av alla lokala torg i Göteborg - Radiotorget i Järnbrott.


Litteratur:

Stad som stöd till tynande torg - Yimby Göteborg

Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg

Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021, 

More Episodes