Gator och torg i Göteborg

Share

Lindholmsallén

Season 2, Ep. 25

Mattias Axelsson (göteborgskännare och expert) tar tillsammans med programledaren Daniel Carlenfors sig an Lindholmen i allmänhet och Lindholmsallén i synnerhet. Gatan som kallats "stalin-allén" sättas i ett historiskt sammanhang där både Magnus Eriksson, drottning Blanka, varvskrisen och Chalmers nämns.


Litteratur som har använts:

Kära Lindholmen : från slumkvarter till riksintresse / Maria Berggren

Känner du Lindholmen : en stadsdel som har mycket att berätta / [Petter Bergström, Lolo Jakobsson, Birgitta Holmdahl]

Upptäck Hisingen! / [redaktionsgrupp: Einar Hansson, Claes Caldenby, Sanja Peter]

Lindholmen : det lilla storvarvet med de vackra båtarna

Lindholmen : En stadsdel i Göteborg / Utg. av Chalmers tekniska högskola. Sektionen för arkitektur