Gamle greier

Share

Drapet på den norske bohemdronningen

Season 7, Ep. 6

Dagny Juel må være det beste eksempelet på en it-jente fra 1890 tallet. Hun var en talentfull pianist, skrev skuespill og noveller og hang med kunstnerbohemen i Berlin. Den fascinasjonen mange opplevde i møte med den driftige dama som gikk utenfor konvensjonene, kan ha bidratt til hennes død.

Flere episoder