Share

cover art for #14 - Vad krävs för att möta Sveriges framtida energibehov?

Futurapodden

#14 - Vad krävs för att möta Sveriges framtida energibehov?

Den gröna omställningen och elektrifieringen innebär att Sveriges energibehov ökar dramatiskt. Flera aspekter måste beaktas i den snabba gröna transformation vi har framför oss i Sverige: stora investeringar ska göras i förnybara energikällor, energieffektiviseringsåtgärder ska sjösättas, det krävs ett ökat fokus på elektrifiering av transporter, implementation av smarta nättekniker, integrering av olika energilagringslösningar, samsyn kring regulatoriska ramverk och policies samt en gemensam ansats att öka allmänhetens medvetenhet och engagemang.

Futurapodden möter Lars Andersson som är ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas på Energiföretagen.

 

More episodes

View all episodes

 • #17 - Hur uppnår vi elberedskap?

  42:07
  Stabiliteten i elnätet är en kritisk fråga för att upprätthålla beredskap. Svenska Kraftnät är ansvarig myndighet. Futurapodden träffar Karin Ringnér som är chef för beredskap. 
 • #16 - Energilager – Vad händer i Europa?

  56:43
  Vad händer i Europa när det gäller energi och energilager?  Futurapodden träffar Sara Hermansson från EIT InnoEnergy som ger en europeisk utblick. Om kapacitetsmarknader, energilagrens roll och om vad Sara lärde sig av de fem år hon spenderade i Northvolts tidiga fas. 
 • #15 - Solenergins framtid

  34:40
  Solenergin står idag för strax över en procent av den svenska energiproduktionen. Enligt Svensk Solenergi bör målet vara att solenergin ska stå för minst 15 procent av vårt behov.I förhoppningen om rätt politiska initiativ förväntas solenergin uppleva en betydande tillväxt i Sverige eftersom den spelar en avgörande roll för den gröna omställningen mot en mer hållbar energiframtid.Futurapodden träffar dess vd, Anna Werner. Hur ska det gå till och vad behöver göras för att utvecklingen ska påskyndas?
 • #13 - Elektrifiering av bilen och transportsystemet

  29:10
  Transportsystemet befinner sig i snabb elektrifiering. Hur ser framtidens mobilitet ut? Och vad krävs av energisystemet för att möjliggöra denna utveckling? Integreringen av autonoma bilar i stadsmiljöer har potential att omvandla stadstransporter, göra dem säkrare, effektivare och mer tillgängliga samtidigt som de erbjuder möjligheter till innovation och ekonomisk tillväxt. Futurapodden samtalar med Charlotte Eisner som är Senior Business Lead på Zeekr Technology.
 • #12 - Lokala energisystem

  30:06
  Lokala flexibilitetsmarknader inom el är avgörande för att optimera effektiviteten och tillförlitligheten i elnätet. Dessa marknader möjliggör handel med energiresurser såsom efterfrågerespons, energilagring och distribuerad produktion på lokal nivå. Futurapodden träffar Magnus Nilsson som är vd på Glava Energy Center som just nu utreder möjligheten att etablera ett lokalt energinät i Värmland för att öka flexibiliteten. Kan det bli en modell för fler?
 • #11 - Nya lösningar för Afrika

  46:25
  I det tredje avsnittet om samhällsnytta i Afrika träffar Futurapodden Läkarmissionens generaldirektör Josephine Sundqvist och Infra Futuras Jonas Jonsson för att prata om de omvälvande lösningar som är väg att uppstå i samverkan mellan dessa aktörer.
 • #10 - Framtidens utvecklingsarbete

  41:58
  Futurapodden träffar Sidas ordförande Gunilla Carlsson som tidigare har varit biståndsminister och biträdande chef för UNAIDS. Vi pratar om hur utvecklingsarbete kan utvecklas och accelereras genom nya samarbeten samt vilken roll elektrifiering kan spela.
 • #9 - Samhällsnytta i Afrika

  44:05
  Futurapodden träffar Francis Asante som är vd för Stella Futuras systerbolag Infra Futura med verksamhet i Afrika. Vi pratar om elektrifiering av sjukhus och hur det leder till samhällsnytta. Avsnittet är på engelska.