Fundamentalt, om pengar!

Share

97 - Anna och Jacobs ekonomiska status

Det har gått ett år sedan Anna och Jacob presenterade sig själva, sin livssituation och vart de befann sig ekonomiskt. I det här avsnittet får vi veta vad som hänt sedan dess. Jacob har gjort en medveten livsstilsförändring och Anna har fått nytt jobb. Hör henne berätta varför hon efter tio år valde att gå från egenföretagare till anställd och hur hon anpassar sitt sparande efter nya ekonomiska förutsättningar. Jacob ifrågasätter Annas impulsiva bostadsdrömmar och Anna ger svar på tal. Dessutom får vi veta hur både Anna och Jacob disponerar sitt sparande.


Programledare för Fundamentalt är Anna Hegestrand och Jacob Liebermann på uppdrag av Fundler.


Redigering: Elin Sjödén


Maila dina pengafrågor till: fundamentalt@fundler.se

Följ Fundler på Facebook och Instagram: @fundlerapp

Läs mer om Fundler: www.fundler.se 

More Episodes