Friskolepodden

Share

Magnus Henrekson om PISA och vikten av att mäta kunskapsresultat

Season 1, Ep. 2

Hör Ulla Hamilton och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, resonera om hur dagens skolpolitik och pedagogik har gjort det svårare att mäta kunskap över tid.


”Det finns inga nationella prov som mäter detta utan vi får nöja oss med PISA för det är vad vi har. I undervisningen utgår man från eleven och eleven ska utgå från sina egna erfarenheter och sätta upp egna mål. Erfarenheterna kommer hemifrån och då slår hemförhållanden igenom i skolan och resultaten. Om det inte går att mäta kunskaper och sätta betyg därefter uppstår en osäkerhet och betygen blir inte jämförbara. Vi behöver ha nationellt jämförbara prov föra att kunna bedöma hur det går för eleverna i skolan.”

 

#kunskap


More Episodes