Fri prosedyre

 • 11. Fri prosedyre med Trude Marie Wold

  25:06
  Hvor skal vi ha domstoler? Mange advokater støtter sammenslåing av domstoler, men advokat Trude Marie Vold forklarer hvorfor hun ikke er enig. Tilgjengelighet handler om mye mer enn geografi, men også kulturelle barrierer - en dommer bør forstå og leve i det samfunnet vedkommende skal dømme i.
 • 10. Fri prosedyre med Marte Eidsand Kjørven

  26:18
  Hvem tar regningen når vi blir svindlet på nett? Bør bankene ha større ansvar? Professor Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett ved UiO snakker om såkalt Olga-svindel og ID-tyverier, og de økonomiske konsekvensene for ofrene i slike saker.
 • 9. Fri prosedyre med Benedikte Moltumyr Høgberg

  28:14
  Er kriselover rettsstatsfientlige? Må man velge mellom menneskerettigheter og folkehelse? Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO og leder for Beredskapshjemmelutvalget, snakker med Berit Reiss-Andersen om hvordan vi best kan lage kriselover.
 • 8. Fri prosedyre med Bår Stenvik

  25:26
  Hva skjer med all dataen vår i skyen? Bår Stenvik, journalist og forfatter av "Det store spillet", snakker om digital rettssikkerhet.
 • 7. Fri prosedyre med Marius Dietrichson

  17:40
  Retten til å anke er kjernen i rettsstaten, mener forsvarsadvokat Marius Dietrichson. Hva skjer når denne retten blir truet?
 • 6. Fri prosedyre med Elin Saga Kjørholt

  21:48
  Hva skjer når man bruker politi og tvangsmidler mot barn? I hvilken grad skjer dette i Norge og hvilke rettigheter har barna? Berit Reiss-Andersen snakker med seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt fra Barneombudet.
 • 5. Fri prosedyre med Morten Goodwin

  29:41
  Professor Morten Goodwin forklarer hvordan kunstig intelligens fungerer og hvordan det kan påvirke rettssikkerheten på godt og vondt.
 • 4. Fri prosedyre med Mette Yvonne Larsen

  17:39
  Det er klart vi må oppklare straffesaker, men skal det gå på bekostning av privatlivets fred? Berit Reiss-Andersen snakker med advokat Mette Yvonne Larsen om bruken av digitale bevis i retten.
 • 3. Fri prosedyre med Sverre Tyrhaug

  23:29
  Berit Reiss-Andersen møter Sverre Tyrhaug, managing partner i Advokatfirmaet Thommessen, for en prat om hvorfor hvem som eier advokatvirksomheter er viktig for rettsstaten.
loading...