Share

Fremtidspodden

Norge som energinasjon mot 2030


Latest episode

 • 8. Fremtidspodden #8 Gjest: Tord Aarø

  17:22
  Da flere av Tord Aarøs medstudenter på petroleumsfag ved UiS begynte å droppe ut av studiet, bestemte han seg for å gjøre noe med det. Fra messeområdet på OTD Energy deler han sine tanker om hvordan energibransjen kan gjøre seg mer attraktiv for nye arbeidstakere, og om hvordan næringens fremtid ser ut - fra et studentperspektiv.Programleder Kaspar SynnevågProdusert av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon på oppdrag for OTD Energy, i samarbeid med Innovasjon Norge.

More episodes

View all episodes

 • 7. Fremtidspodden #7 Gjest: Jon Evang

  30:37
  Fremtidspodden denne uken er med Jon Evang, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero. Der jobber han med hele bredden av energifeltet, med særlig vekt på utslippsfrie kraftsystem, nettutbygging, havvind, vindkraft på land, vannkraft og energieffektivisering.Programleder: Kaspar SynnevågProdusert av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon for OTD Energy, støttet av Innovasjon Norge.
 • 6. Fremtidspodden #6 Gjest: John Markus Lervik

  21:16
  Ukens gjest er John Markus Lervik, seriegrunderen bak blant annet Fast er nå grunnlegger og ceo for IT-selskapet Cognite. Cognite har stjernestatus i norsk industri, er kjent som Røkkes digitale flaggskip og har Aker som morselskap. Selskapet har ambisjoner om å bli industriens svar på google og facebook på verdensbasis, og på veien ditt er de i gang med å digitalisere den norske oljebransjen.Denne ukens episode handler om digitalisering, internet of things og big data, og hvordan det vil påvirke norsk industri i fremtiden.Fremtidspodden er produsert på oppdrag for OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge. Produsent: Kraftwaerk digital kommunikasjon, redaksjon ved Erlend Keilen og Kaspar Synnevåg.
 • Fremtidspodden #5 Gjest: Frank Emil Moen

  31:35
  Offshore Vind en en fremvoksende næring innen energifeltet, med stort potensiale.Frank Emil Moen har base på Langholmen i Egersund, og derfra leder han Energi Innovation og er sentral i det største nettverket innen havvind.Produsert av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon for OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge.
 • Fremtidspodden #4 Gjest: Ingrid Sølvberg

  32:34
  Ukens gjest i Fremtidspodden er Ingrid Sølvberg, direktør for Oljedirektoratet.I denne episoden snakker hun blant annet om kjente og uoppdagete oljeforekomster og om hvordan oljebransjen skal holde seg attraktiv for de beste studentene, om hvorfor Norge geologisk sett har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med CCS og om de store mineralforekomstene som befinner seg i Nordsjøen, og som oljedirektoratet er i ferd med å kartlegge.Programleder: Kaspar SynnevågProdusert for OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge, av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon AS ved Erlend Keilen og Kaspar Synnevåg.
 • 3. Fremtidspodden #3 Gjest: Ståle Kyllingstad

  20:24
  Dagens gjest Ståle Kyllingstad har gjennom mange år vært en frontfigur og talsmann for leverandørindustrien i Norge. Her reflekterer han rundt hvordan den nye oljeskatten som er foreslått vil påvirke bransjen og videre letevirksomhet, om hvordan leverandør- og servicebedrifter bør posisjonere seg inn mot oljebransjen i årene som kommer, og om hva slags muligheter som er i ferd med å åpne seg innen vindkraft, ccs – altså karbonfangst – og om et mulig norsk batterieventyr.Programleder Kaspar SynnevågProdusent: Erlend Keilen / Kaspar SynnevågProdusert av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon på oppdrag for OTD Energy. Laget i samarbeid med Innovasjon Norge.
 • 2. Fremtidspodden #2 Gjest: Karl Johnny Hersvik

  25:10
  Karl Johnny Hersvik, CEO i Aker BP ASA, har vært en pådriver innen digitalisering og teknologiutvikling i oljebransjen. I denne episoden forteller han om innovasjon og ny teknologi i energibransjen. Programleder Kaspar Synnevåg. Produsert av Kraftwaerk Digital Kommunikasjon AS for OTD Energy AS i samarbeid med Innovasjon Norge.Produsenter / redaksjon: Erlend Keilen og Kaspar Synnevåg.