Fremtidens Næringsliv

Share

Thornes og Sandberg: Bærekraftsledelse

Season 1, Ep. 18

Privat sektor står for 75 prosent av global BNP, og uten næringslivet når ikke verden bærekraftsmålene. Accenture og UN Global Compact har gjennomført verdens største topplederundersøkelse om bærekraft; ifølge denne mener 94 prosent av topplederne at bærekraft er nøkkelen til fremtidig suksess, mens bare 21 prosent mener næringslivet i dag spiller en avgjørende rolle i å nå målene.


Alle bedrifter, selv de små, kan bidra til bærekraftsmålene. Man trenger ikke finne opp alt på nytt – noen ganger kan man bygge videre på andres ideer. Stadig flere bedrifter tenker nytt rundt samarbeid på tvers, en av hjørnesteinene i grønn innovasjon.


Gjester:

Tonje Sandberg, adm. dir. i Accenture Norge.

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.


Programledere er Øystein Søreide (Abelia) og Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge).

More Episodes