Fremtidens Næringsliv

Share

Thina Saltvedt: Bærekraftig finans

Season 1, Ep. 5

Norge henger etter på bærekraftig finans, men det trenger ikke være sånn. Mens Sverige er ledende på bærekraftsobligasjoner i Norden, kan norske myndigheter hjelpe privat kapital inn i det grønne skiftet om det offentlige tar litt av risikoen. Nøkkelen er samarbeid, og å gå fra prat til handling.


Thina Saltvedt er seniorrådgiver i avdelingen for bærekraftig finans i Nordea, medlem av Klimarådet til Klima- og miljødepartementet, og har en PhD i økonomi fra University of Manchester.


Kim Gabrielli er direktør i UN Global Compact Norge.


Fremtidens næringsliv er en podcast fra UN Global Compact Norge.

More Episodes